onsdag 19 oktober 2016

" ยุคไฮเทคโลกไร้พรหมแดน" เรื่องลึกไม่ลับอีกต่อไป.รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม..(คำเตือน -โปรดใช้พิจารณาในการอ่าน )

พวกเราทำดีที่สุดแล้ว!
ใครอยากรู้เรื่องความลับของทหารบางกลุ่มในกองทัพในครั้งนี้ ให้แคปหน้าจอเก็บเอาไว้นะครับ แล้วเผยแพร่กันต่อไป เพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้ อาจหายไปได้ตลอดเวลา !
กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway...See More

No automatic alt text available.
 บุคคลที่ทำให้สังคมไทยมีปัญหาอย่างรุนแรงในขณะนี้
จากการที่กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway และพันธมิตร ซึ่งเป็นประชาชนผู้รักใน สิทธิ เสรีภาพ ได้ประกาศ ปฏิบัติการ #StopWitchHunt ไปตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 และได้ประสบความสำเร็จในปฏิบัติการดังกล่าว โดยได้มีข้อค้นพบและข้อสังเกตุที่สำคัญบางประการดังนี้

1. บุคคลที่ยั่วยุให้สังคม แตกแยก ร้าวฉาน อย่างหนัก(ซอมบี้) มีพฤติกรรมน่าสงสัยหลายประการ เช่น เคยเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรง (พยายามฆ่า) แต่ทำไมกลับกล้ากระทำการซ้ำอีก
2. บุคคลดังกล่าวใช้ ไอพี 49.49.243.43 ในการสื่อสารการยั่วยุสู่โลกภายนอก ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน มีที่ตั้งอยู่ที่ ละติจูดที่ 13.763179 และลองติจูดที่ 100.531163
3.สถานที่ที่บุคคลดังกล่าว ใช้สื่อสาร ปฏิบัติการสู่โลกภายนอก คือ เลขที่ 75/4 ซอยโยธี พญาไท กรุงเทพมหานคร
4. สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งเดียวกับ กองพันสารวัตรที่ 11 กรมสารวัตรทหารบก กองทัพบก
5. บุคคลดังกล่าว ใช้อาคาร สถานที่ ทรัพย์สินและเครือข่ายการสื่อสารของกองทัพบก ในการยั่วยุ ปลุกระดม ให้สังคมไทยแตกแยกอย่างรุนแรง
6. กองทัพบกจะไม่รู้ ไม่เห็นในการกระทำของบุคคลดังกล่าวได้อย่างไร
7. สังคมไทยคงต้องช่วยกันคิดต่อไปว่า "เมื่อกองทัพผู้รักษาความสงบ เป็นผู้ทำให้เกิดความแตกแยกเสียเอง แล้วประเทศนี้จะอยู่กันอย่างไรต่อไป?"
พวกเราในฐานะนักรบไซเบอร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว จึงขอยุติปฏิบัติการนี้ ณ ตั้งแต่บัดนี้ แต่พวกเราจะกลับมาอีก เมื่อสังคมและความยุติธรรมต้องการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เวลา 15.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2559
กลุ่มเครือข่ายพลเมืองต่อต้าน Single Gateway และพันธมิตร
พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway's photo.

  

 
 
 

 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar