måndag 31 oktober 2016

"วาระแห่งชาติ" ปัญหาชาวนากับราคาข้าวที่มีมาทุกรัฐบาล :: นโยบายรัฐบาล? นายทุน? นักการเมือง? ชาวนา?ผู้บริโภค? กลไกตลาดซื้อขายภายในและนอกประเทศ?.ช่วยกันหาคำตอบ..

09.00 INDEX : ภายในวิกฤต “ราคาข้าว”ละเอียดอ่อน จากมือที่มองไม่เห็น จากกลไกราคา
หากคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว(บนข.)เห็นชอบด้วยกับมาตรการ”จำนำยุ้งฉาง” ถือว่าเป็น”เรื่องดี”กับ”ชาวนา”…

ประชาไท Prachatai.com

ประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะ นบข. เคาะมาตรการผลักดันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูการผลิตปี 59/60 ผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีของ ธ.ก.ส. โดยปล่อยสินเชื่อให้สัดส่วนร้อยละ 90 ของราคาตลาด ชงเข้า ครม.พิจารณาพรุ่งนี้คลิกอ่าน-นบข.ไฟเขียวโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี สัดส่วน 90% ของราคาตลาด

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar