fredag 21 oktober 2016

รัชกาลใหม่..ก้าวสู่สังคมยุคใหม่..ที่สงบสุขทุกชนชั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บ้านเมืองสามารถพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามยุคสมัยนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความเป็นอารยะทัดเทียมนานาประเทศที่พัฒนาเจริญแล้ว..นี่คือความต้องการอันสูงสุดจากใจปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ...

พสกนิกรซาบซึ้ง.. "สมเด็จพระบรมฯ" ทรงสวมกอด "ทูลกระหม่อมหญิง"

วันที่ 21 ต.ค. เวลา 19.38 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สย…
พสกนิกรเฝ้าเนืองแน่น! “ทูลกระหม่อม” เสด็จประทานอาหาร-ให้กำลังใจประชาชน

วันที่ 21 ต.ค. เวลา 21.15 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช…
“ทูลกระหม่อมฯ” เสด็จประทานโดนัท-ให้กำลังใจประชาชน ทรงบอก “เจอกันใหม่ มะรืนนี้อย่าลืม ขอบใจทุกคนที่มา มาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ขอบใจทุกคนนะ”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar