onsdag 19 oktober 2016

วันที่เจ็ด หลังจากกษัตริย์สวรรคต บ้านเมืองไม่ปกติยังอยู่ในสภาวะโศรกเศร้า ควรติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างมีสติสัมปชัญญะ ไม่ก่อปัญหาทำความเดือดร้อนให้สังคมส่วนรวม

Matichon Online - มติชนออนไลน์
'ทูลกระหม่อม' ทรงโพสต์ภาพ - คลิปประทานข้าวกล่อง รับสั่งอยากอยู่ใกล้ชิด - ให้กำลังใจพสกนิกร
คณะองคมนตรี เลือก "ธานินทร์ กรัยวิเชียร" ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี
http://www.matichon.co.th/news/327651

วันนี้ (19 ต.ค.) นายวิษณุ เครืองาม เปิดเผยว่า นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี จะทำหน้าที่เป็น ประธานองคมนตรี (ชั่วคราว) หลังจากที่พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรี…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar