måndag 31 oktober 2016

วิกฤติทางรัฐธรรมนูญปัจจุบัน - ตำแหน่งสูงสุดของรัฐมีปัญหาหมด (กษัตริย์, ผู้สำเร็จฯ, รัชทายาท, ราชินี)

วิกฤติทางรัฐธรรมนูญปัจจุบัน - ตำแหน่งสูงสุดของรัฐมีปัญหาหมด (กษัตริย์, ผู้สำเร็จฯ, รัชทายาท, ราชินี) -
ดูรายละเอียด

วิกฤติทางรัฐธรรมนูญ (A Constitutional Crisis) ในประเทศไทยปัจจุบัน
.................
นี่เป็นการเขียนสรุปจากประเด็นที่ผมอภิปรายในคลิปวีดีโอ
ถ้าเป็นในประเทศอื่นๆ สถานการณ์ในขณะนี้ของไทย คงอยู่ในระดับที่เรียกว่า เป็น "วิกฤติทางรัฐธรรมนูญ" หรือ Constitutional Crisis แล้ว เพราะตำแหน่งสูงสุดของรัฐหลายตำแหน่งอยู่ในสภาพที่เป็นปัญหาหมด (ซึ่งเป็นผลลูกโซ่จากการกระทำเดียวที่พระบรมฯไม่ยอมรับตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ) แต่เนื่องจากในประเทศไทย ไม่มีหน่วยงานไหนของรัฐ หรือไม่มีใครในระดับสังคมและประชาชน หยิบยกความเป็นปัญหานี้ขึ้นมา ("ทำอย่างนี้ไม่ได้ มันผิดรัฐธรรมนูญ ผิดกฎมณเฑียรบาล" อะไรทำนองนั้น) ก็เลยอยู่ในสภาพที่ปล่อยให้ทำอะไรแบบผิดๆกันไป และถ้ามีปัญหารูปธรรมเกิดขึ้น เช่น เรื่องจะออกกฎหมายอย่างไรในภาวะนี้ ก็คงพยายามดีเลย์ไปเรื่อยๆ ประเทศไทยไม่เคยสนใจในเรื่องตัวบทกฎหมายจริงๆอยู่แล้ว แม้แต่ในหมู่ชนชั้นนำเอง และแม้แต่กฎหมายที่เป็นกฎหมายของชนชั้นนำเอง เช่นในกรณีนี้คือ หมวดกษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ และกฎมณเฑียรบาล
.................
ตำแหน่งสำคัญของรัฐต่อไปนี้ มีปัญหา (problematic) ในปัจจุบัน
(1) กษัตริย์ - ไม่มี
(2) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว - ปัญหาว่า "แทน" ใคร ในเมื่อไม่มีกษัตริย์ ถ้าจะอธิบายว่าเป็นการแทนตัว "ตำแหน่ง" (กษัตริย์) แต่การ "เป็นแทนตำแหน่ง" ก็คือการเป็น(หรือเข้าสรวม) ตำแหน่งนั้นชั่วคราว ในกรณีนี้คือ เป็น "กษัตริย์ชั่วคราว" (หรือ "รักษาการณ์กษัตริย์" acting King) แต่ถ้าไม่ใช่เจ้า เป็นกษัตริย์ไม่ได้ (ตามรัฐธรรมนูญและกฎมณเฑียรบาล) แม้จะ "ชั่วคราว" หรือ "รักษาการณ์" ก็ตาม - สถานะของเปรมตอนนี้จึงมีปัญหา ผิดหลักการและรัฐธรรมนูญและกฎมณเฑียรบาล
(3) รัชทายาท ตามหลักแล้ว ในเมื่อไม่มีกษัตริย์แล้ว ก็ไม่อาจจะมีตำแหน่งรัชทายาทได้ ตำแหน่งรัชทายาทควรสิ้นสุดเมื่อกษัตริย์องค์ก่อนสิ้นพระชนม์ และรัชทายาท โดยหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ(และกฎมณเฑียรบาล) จะต้องเข้ารับตำแหน่งทันที ในเมื่อรัชทายาท ไม่ยอมรับตำแหน่งกษัตริย์ สถานะความเป็นรัชทายาทซึ่งผูกอยู่กับกษัตริย์และหน้าที่การขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ก็กลายเป็นตำแหน่ง "ลอย" ที่ไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับ (ซึ่่งมีนัยยะต่อมาตรา 112 ในกฎหมายอาญาด้วย)
(4) ราชินีสิริกิติ์ - เช่นเดียวกับตำแหน่งรัชทายาท ไม่อาจจะนับว่ามีตำแหน่งเป็น queen หรือ ราชินีอีกแล้ว เพราะไม่มีกษัตริย์แล้ว (นัยยะต่อมาตรา 112 ในกฎหมายอาญาเช่นกัน)
..............
(5) องคมนตรี - กลายเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาน้อยกว่า 3 ตำแหน่งข้างต้น เพราะไม่มีการระบุว่าหมดอายุเมื่อกษัตริย์ตาย แต่จะมีปัญหาว่า ตอนนี้ในเมื่อไม่มีกษัตริย์แล้ว และผู้สำเร็จฯ ตามข้อ (2) ก็มีปัญหา องคมนตรีจะถือว่าเป็นที่ปรึกษาใคร? คือไม่มีใครที่ให้องคมนตรีเป็นที่ปรึกษาแล้ว

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar