onsdag 3 februari 2016

นิธิ เอียวศรีวงศ์: เผด็จการอรรถประโยชน์

นิธิ สวน ประเวศ วะสี "เป้าหมายนั้นคือการปฏิเสธกระบวนการประชาธิปไตยอย่างถึงรากถึงโคน โดยอาศัยอุดมคติสังคมสมานฉันท์ อันเป็นสังคมที่ไม่เคยมีอยู่จริงที่ไหนในโลก นอกจากในเทพนิยาย"


ใครที่ติดตามปาฐกถาและข้อเขียนของท่านอาจารย์ประเวศ วะสี ตลอดมา คงไม่พบอะไรใหม่ในปาฐกถา “ประชาธิปไตยอรรถประโยชน์” ของท่าน เพราะท่านพูดเรื่องเหล่านี้มานานแล้ว แต่เมื่อท่านนำเรื่องเหล่านั้นมาพูดใหม่ภายใต้สถานการณ์การยึดอำนาจของกองทัพ ทำให้ปัญหา (ที่หลายคนรวมทั้งตัวผมเองมองเห็นมานานแล้ว แต่ไม่ได้หยิบขึ้นถกเถียง) ในข้อเสนอของท่าน ยิ่งเป็นปัญหามากขึ้น รวมทั้งกระจ่างแจ้งด้วยว่า ที่จริงแล้วประเด็นที่เป็นปัญหาเหล่านั้น อาจแฝงเป้าหมายที่เป็นอริกับประชาธิปไตยได้อย่างร้ายแรงเอาไว้
เพราะเป้าหมายนั้นคือการปฏิเสธกระบวนการประชาธิปไตยอย่างถึงรากถึงโคน โดยอาศัยอุดมคติสังคมสมานฉันท์ อันเป็นสังคมที่ไม่เคยมีอยู่จริงที่ไหนในโลก นอกจากในเทพนิยาย
คลิกอ่านต่อ-นิธิ เอียวศรีวงศ์: เผด็จการอรรถประโยชน์

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar