fredag 22 januari 2016

คลิป อ.ชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ"ทดลองออกอากาศ ตอน ๑-ตอน๒ "


หลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบs foto.

-ทดลองออกอากาศ ตอน๒
จะปกป้องนโยบายและรัฐบาลของประชาชนได้อย่างไร /๒๒ มค.๒๕๕๙  


คลิกฟัง-https://www.youtube.com/watch?v=Rx1b5ZWKGcI คลิกฟัง-http://www.mediafire.com/…/ta0ycpq…/chupong-usa2016-1-22.mp3 (ตอน 2 ดาว์โหลดเพื่อการเผยแพร่ต่อจากคราวที่แล้ว)


-ทดลอง ออกอากาศ ตอนที่ ๑ สงครามกลางเมืองรอบใหม่

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar