fredag 15 januari 2016

อัพเดท ข่าวจาก Jakrapob Penkair

จักรภพ เพ็ญแข -


พี่น้องชาวประชาธิปไตยที่รักครับ ผมได้พูดทางวิทยุไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนหรือธนาคารเพื่อทำธุรกิจร่วมกันในหมู่คนไทยหัวใจประชาธิปไตย ที่ขณะนี้กำลังเบื่อหน่ายสภาพเผด็จการโง่เขลาและเศรษฐกิจที่ไร้อนาคตของเมืองไทยในขณะนี้อยู่
ปรากฏว่าท่านทั้งหลายให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมาก และอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ผมจึงเขียนมาวันนี้เพื่อแจ้งข่าวต่อเนื่องว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างเตรียมการให้รอบคอบเรียบร้อย เราจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องนี้แน่นอน
นี่คือการต่อสู้
ในแนวทุนนิยมก้าวหน้า เพื่อเผชิญหน้ากับทุนนิยมล้าหลังของศักดินาอำมาตย์ไทย ด้วยขุนพลเศรษฐกิจระดับนายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร และทีมงานของท่านมาให้คำปรึกษาและช่วยผลักดัน
ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและล้ำลึก สงครามการเมืองใน พ.ศ. นี้ ต้องสู้ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจครับ เมื่อมีข่าวคืบหน้าอย่างไรจะกราบเรียนให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ
ด้วยความเคารพมวลชนเสมอ
จักรภพ เพ็ญแข
วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

*************************************************************

ดูเพิ่มเติม

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar