torsdag 21 januari 2016

ระบอบราชาธิปไตย...หรือ...ระบอบภูมิพล...เป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติและประชาชน ไม่เพียงแต่ภายในประเทศเท่านั้นยังรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านในขอบเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ด้วย เช่น ประเทศ เมียนม่า มาเลเชีย และ กำพูชา เป็นต้น...


 
กษัตริย์ภูมิพลกับคณะเสนาบดีที่ใกล้ชิดหรือที่เรียกกันว่าพวกอำมาตย์ ได้แก่  เปรม ติณสูรานนท์  ประธานองคมนตรี   สุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี และ อนัน ปัญญาชุน หัวหน้า  NGO. บุคคลเหล่านี้คือตัวแทนของกษัตริย์ภูมิพล ที่สามารถสั่ง ศาล สั่งทหาร กองทัพ และ รัฐบาล ให้ทำตามนโบบายของกษัตริย์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังม๊อบสารพัดอย่างไปจนถึง “ กองทัพประชาชน “ ของพวกทหารแก่นอกประจำการที่กำลังโค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ในเวลานี้....

คณะองคมนตรีคือ ที่ปรึกษาของกษัตริย์  ที่เป็นรัฐบาลตัวจริง มีอำนาจเด็จขาดปกครองประเทศอยู่ในเวลานี้ มีทั้ง หมด ๑๘ คน  บุคคลเหล่านี้จะได้รับคำสั่งโดยตรงจากกษัตริย์ภูมิพล 
เราจึงเรียกระบอบการปกครองนี้ว่าระบอบราชาธิปไตย หรือ ” ระบอบภูมิพล “ คือเป็นระบอบกษัตริย์เผด็จการ


นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยหัวหน้าคณะรัฐบาลทีมาจากการเลือกตั้งของ


ประชาชน  แต่ไม่มีอำนาจ

ต้องสยบหัวอยู่ใต้เท้าของลูกสาวของกษัตริย์ภูมิพล เจ้าของระบอบเผด็จการ


ที่โหดเหี้ยมอำมหิตที่สุด

แห่งยุค  สั่งฆ่าประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานไม่รู้กี่ร้อยกี่พันศพ  บาด


เจ็บและล้มตายอีกไม่รู้เท่าไหร่  คตโกงประเทศชาติจนร่ำรวย เป็นเศรษฐี


อันดับหนึ่งของโลก  ทำให้ประเทศหล้าหลัง ประชาชนยังยากจนจำนวนมาก


ประเทศไม่มีประชาธิปไตย  บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมสอง


มาตรฐาน ปกครองประเทศ คนในสังคมแตกแยก ประชาชนไร้สิทธิ  ไร้เสียง


ไร้เสรีภาพ ถูกปิดหูปิดตาปิดปาก และ ใช้ ม. ๑๑๒  ข่มเหงรังแกประชาชน


บังคับให้คนจงรักภัคดี 


อยู่เบื้องหลังสั่งการให้ทหารยึดอำนาจ  มาอย่างน้อย ๑๘ ครั้ง  นับจาก


กษัตริย์องค์นี้ขึ้นครองราชย์  และได้ขับไล่นายกรัฐมนตรีที่ตนเองไม่ชอบออก 


นอกประเทศ  คือ ดร. ปรีดี พนมยงค์ และ ดร. ทักษิณ ชินวัตร....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar