tisdag 19 januari 2016

อัตราย . วิกฤต."ภัยแล้ง" กำลังมาเยือน ผู้รับผิดชอบเตรียมรับมือแล้วหรือยัง?ทั้งแผนระยะสั้นแผนระยะยาว??? ศึกภัยแล้งครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก .น้ำคือปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เมื่อขาดน้ำผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่ของปัญหาความวุ่นวายอย่างแน่นอน...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar