fredag 29 januari 2016

ได้เวลาที่คนในสังคมไทยทุกคนทุกชนชั้นและทุกสถาบันต้องตื่นตัวเหลียวมองดูสังคมรอบข้าง แล้วปรับเปลี่ยนแนวคิดตัวเองให้เหมาะกับยุคสมัย ยอมรับ"ความจริง" ว่าสังคมไทยมีปัญหาที่เกิดจากระบอบการปกครอง ดังนั้นคนในสังคมต้องช่วยกันรับผิดชอบร่วมกัน หาทางแก้ไขนำความถูกต้องยุติธรรมคืนสู่สังคมไทย...ไม่ปล่อยให้สังคมไทยล่มสลาย....


(ปัญหาในพุทธศาสนา????)

มหาเถรสมาคม ยกประกาศคณะสงฆ์ ห้ามภิกษุสามเณรเรียกเงินค่าเวทมนตร์ และห้ามทดลองของขลัง รวมทั้งห้ามเป็นหมอเสน่ห์ยาแฝด อาถรรพ์ ยังพระสังฆาธิการทั่วประเทศแบนพระปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพ ฝืนลงโทษสึก
(ปัญหาเจ้าหน้าที่ส่อทุจริต?????)


(หมายเหตุ-ไทยมีภิกษณีที่ไปบวชมาจากศรีลังกามีฐานใหญ่อยู่นครปฐมพระชาวลังกานี้เคยหายไปจากประเทศศรีลังกาอยู่ระยะหนึ่ง..ต่อมีจึงได้มารับอุปณาจากประเทศไทยไปบวชให้เพื่อสืบต่อศาสนาพุทธ..จนกลายกลับมาเป็นอุปณาที่บวชให้ภิกษุณีไทยในวันนี้ -)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar