torsdag 28 januari 2016

ข่าวทั่วไทย.สังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาบ้านเมือง "ใส่เกียร์ว่าง.".ไร้รัฐธรรมนูญ..ไร้กฎกติกา . ขอให้มีสติคิดพิจรณาในการเสพข่าว.ก่อนเชื่อจะได้ไม่หลงทาง...

khaosod


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar