måndag 18 januari 2016

ที่นี่ประเทศไทย..ฝากถึงคณะรัฐบาล คสช.ม.44 สภาพวิกฤติปัญหาของสังคมไทยที่เสื่อมสุดๆเข้าขั้นโคม่าเกินกว่าจะปฎิรูป??? ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง...รุมเร้าเข้ามาทุกด้าน...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar