fredag 29 januari 2016

"บิ๊กตู่" เตือน คิดแต่เรื่องประชาธิปไตย ประเทศจะถอยหลังไปเรื่อยๆ ????

matichononline
http://www.matichon.co.th/news/18474

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 มกราคม ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงาน”อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”อาชีวศึกษา ฝีมือชนคนสร้างชาติ” ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าการสร้างคนต้องสร้างการเรียนรู้การใช้สมอง ที่ไม่ใช่สมองที่คิดแต่เรื่องความขัดแย้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนการละเมิดกฎหมาย คิดแต่ประชาธิปไตย เพราะถ้ายังติดกับเรื่องเหล่านี้ ประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไปเรื่อย ทั้งนี้ช่วงที่ตนอยู่จะต้องสร้างอาชีพสร้างรายได้ ประหยัด อดออมโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และศึกษาให้ลึกซึ้งนี้คือกระบวนการประชาธิปไตยที่ท่านสร้างมาทั้งเรื่องความมั่นคงการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า นอกจากความสามารถเฉพาะตัว เราต้องฝึกคนมีความชำนาญอย่างลึกซึ้งทั้งระบบเพื่อพัฒนาไปเป็นผู้บริหารสำหรับคนที่เอาทุนรัฐไปต้องมีการติดตาม อยู่ตรงไหน มีการพัฒนาหรือไม่ ถ้ายังไม่พัฒนาก็ให้ไปเพิ่มมา ซึ่งการสร้างการเรียนรู้ต้องเริ่มจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างภาษาอังกฤษต้องเริ่มจากภาษาอังกฤษเพื่อประชาชนให้พูดที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้ที่คุยกับต่างประเทศทุกวัน ทั้งที่มีคนพูดว่าไม่มีใครคบเราโดยตนศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาทั้งหมดมีการเปลี่ยนผ่านอย่างไร ดังนั้นเขาก็ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของเราด้วยตนไม่ฝืนประชาธิปไตยอะไรทั้งสิ้น แต่ต้องให้เวลาเราเดินหน้าด้วย
นายกฯ กล่าวว่าทั้งหมดที่พูดไปต้องไปกำหนดเป็นโรดแม็ปไปกำหนดจัดทำงบประมาณที่ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังจัดทำงบประมาณใหม่หมดทั้งงบฯโครงการก่อสร้างพื้นฐาน งบฯประจำงบฯเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาวันนี้รัฐบาลทำไปเป็นพันเรื่องแต่จะเป็นรูปธรรมหรือไม่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่าท้อแท้ซึ่งเรื่องของความคิดไม่มีวันแก่ต้องดูแลกันในวันข้างหน้าไม่ใช่อยากได้ทุกอย่างแต่ไม่ร่วมมือ ที่ขอมาทุกเรื่องต้องดูด้วยว่ารัฐบาลมีเงินไหมพอรัฐบาลจะคุยเรื่องภาษีก็ไม่เอา แต่เวลาลดราคาก็มากันใหญ่อย่างนี้มันไปกันไม่ได้เมื่อเก็บภาษีไม่ได้ผู้ประกอบการก็แย่ที่บอกรายได้การส่งออกลดลงในรอบ 10 ปีแล้วเคยไปดูไหมว่ารอบบ้านการส่งออกลดลงด้วยหรือไม่ซึ่งไม่เคยดูต้องไปสอนคนให้เข้าใจว่าตอนนี้ประชาคมโลกเป็นอย่างไร ไม่อย่างนั้นตนก็โดนด่าทุกวันบิ๊กตู่" เตือน คิดแต่เรื่องประชาธิปไตย ประเทศจะถอยหลังไปเรื่อยๆ - มติชนออนไลน์(หมายเหตุ-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นทหารอาชีพ  เกิดมาในครอบครัวทหาร  เป็นทหารเสือราชินีทหารพระราชารับใช้วัง  อีกทั้งภรรยาก็ร่วมทำงานรับใช้วัง  ชั่วชีวิตของพลเอกประยุทธ์มีหน้าที่วนเวียนรับใช้อยู่ใต้คำสั่งของอำมาตย์เผด็จการ ไม่เคยมีอิสรภาพเสรีภาพมีความคิดเป็นของตนเองไม่เข้าใจว่า"ระบอบประชาธิปไตย"คืออะไร?ชั่วชีวิตตกอยู่ในวังวนของสังคมปิดหูปิดตาแบบเผด็จการ  ดูได้จากคำพูดที่ออกมาเตือนประชาชน".คิดแต่เรื่องประชาธิปไตย ประเทศจะถอยหลังไปเรื่อยๆ ."จนลืมยุคลืมสมัยว่าปัจจุบันคือยุคไฮเทคโลกไร้พรหมแดน  ประชาชนไทยก้าวล่วงหน้าไปไกลถึงไหนแล้ว..)


ประชาธิปไตย

นับแต่(คลิกดู)สงครามโลกครั้งที่สองยุติ ทั่วโลกตื่นตัวกับระบอบประชาธิปไตย แผนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นรัฐที่มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย แผนที่เมื่อ ค.ศ. 2012
  รัฐที่มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย
  รัฐที่มิได้มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ วาติกัน
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมือง ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน
ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบางนครรัฐกรีกโบราณช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเอเธนส์หลังการก่อการกำเริบเมื่อ 508 ปีก่อนคริสตกาลประชาธิปไตยแบบนี้เรียกว่า ประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งพลเมืองเกี่ยวข้องในกระบวนการทางการเมืองโดยตรง แต่ประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน โดยสาธารณะออกเสียงในการเลือกตั้งและเลือกนักการเมืองเป็นผู้แทนตนในรัฐสภา จากนั้น สมาชิกสภาจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก ประชาธิปไตยทางตรงยังมีอยู่ในระดับท้องถิ่นหลายประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล อย่างไรก็ดี ในระดับชาติ ความเป็นประชาธิปไตยทางตรงมีเพียงการลงประชามติ การริเริ่มออกกฎหมายและการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง
แม้ในปัจจุบัน ประชาธิปไตยจะยังไม่มีนิยามที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันก็ตาม แต่มีการระบุว่าความเสมอภาคและอิสรภาพเป็นคุณลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยนับแต่โบราณกาล หลักการดังกล่าวสะท้อนออกมาผ่านความเสมอภาคทางกฎหมายของพลเมืองทุกคน และสิทธิเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายโดยเท่าเทียม ตัวอย่างเช่น ในประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ทุกเสียงมีน้ำหนักเท่ากันทั้งสิ้น และไม่มีการจำกัดอย่างไร้เหตุผลใช้บังคับกับทุกคนที่ปรารถนาเป็นผู้แทน ส่วนอิสรภาพได้มาจากสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งโดยทั่วไปได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในกรีซโบราณ แต่วิธีปฏิบัติแบบประชาธิปไตยปรากฏในสังคมอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งเมโสโปเตเมีย ฟินีเซียและอินเดีย วัฒนธรรมอื่นหลังกรีซได้มีส่วนสำคัญต่อวิวัฒนาการของประชาธิปไตย เช่น โรมันโบราณ ยุโรปและอเมริกาเหนือและใต้ มโนทัศน์ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนเกิดขึ้นส่วนใหญ่จากแนวคิดและสถาบันซึ่งได้ถูกพัฒนาระหว่างยุคกลางของยุโรปและยุคภูมิธรรมในการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส
ประชาธิปไตยถูกเรียกว่า "ระบอบการปกครองสุดท้าย" และแพร่หลายอย่างมากไปทั่วโลก สิทธิในการออกเสียงลงมติในหลายประเทศได้ขยายวงกว้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจากกลุ่มค่อนข้างแคบ (เช่น ชายมั่งมีในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง ๆ) โดยนิวซีแลนด์เป็นชาติแรกที่ให้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปแก่พลเมืองทุกคนใน ค.ศ. 1893 ประชาธิปไตยมักถูกเข้าใจสับสนกับระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ ในบางนิยาม "สาธารณรัฐ" เป็นประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่ง แต่นิยามอื่นทำให้ "สาธารณรัฐ" เป็นคำที่มีความหมายต่างหาก ไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ดี แม้การดำเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแม้จะได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่ต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างเช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดน การอพยพเข้าเมือง และการกีดกันกลุ่มประชากรบางชาติพันธุ์ เป็นต้น
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประชาธิปไตยสากล
(หมายเหตุ-ฝากให้คณะคสช.รวมทั้งเครือข่ายพวกอำมาตย์เผด็จการทรราชราชาธิปไตยผู้เกลียดและกลัวระบอบประชาธิปไตยได้อ่านศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ"ระบอบประชาธิปไตย" เพื่อปรับตัวปรับใจปรับเปลี่ยนแนวความคิดให้ทันยุคทันสมัยสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้  โดยเลิกยึดติดกับการใช้ชีวิตแบบเก่าที่โบราณล้าหลังคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศไทยมีอภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายใครแตะต้องไม่ได้ ....สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคลิกอ่าน"เพิ่มเเติม"ติดตามรายละเอียดแต่ละหัวข้อได้ที่ตัวอักษรสีเขียวในบทความ)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar