torsdag 14 januari 2016

ติดตามข่าวก้าวทัน ." ร่างรัฐธรรมนูญ"ฉบับเฒ่ามีชัยใส่หมวกปิดหน้า. อ่านอย่างมีสติ แล้วคิดไตร่ตรอง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อใคร??? ไม่ใช่เพื่อประเทศชาติและประชาชนแน่นอน ร่างรัฐธรรมนูญโดยพวกเผด็จการเพื่อเผด็จการคงถูกประชาชนปฎิเสธไม่ยอมรับอีกครั้ง และขอทำนายล่วงหน้าคงไม่มีวันได้คลอดออกมาใช้อย่างแน่นอน...

matichononline


อย่าข้องใจ! ′มีชัย′ ยันให้รัฐดูแลคลื่นความถี่ รัฐที่นี้ก็คือคนไทยทุกคนhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1452789007


matichononlines foto.

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” จากนั้น ราชอาณาจักรไทยก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามลำดับ ดังนี้
-คลิกอ่าน:รธน.ทุกฉบับตามได้หมายเลขข้างล่าง
 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 [5] รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
 7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
 9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
 12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
 13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
 14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
 15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
 16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
 17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
..................................................................


(หมายเหตุ-ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไร???ทำไมจึงเกิดวิกฤติปัญหาวุ่นวายไม่จบสิ้น?

จากปี๒๔๗๕- ปี๒๕๕๙ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศมา ๑๙ ฉบับ ( ๑๘ฉบับถูกฉีกทิ้ง)  นับจากปี๒๔๘๙ หลังจากรัชกาลที่๘ สิ้นพระชนม์  กษัตริย์ภูมิพลขึ้นครองราชย์ นับเป็นเวลาได้๗๐ ปี ประเทศไทยไม่เคยมีประชาชาธิปไตยที่แท้จริง  ประเทศไทยถูกปกครองชี้นำโดย"ระบอบภูมิพล"   รัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองประเทศไม่ได้มาจากประชาชนหรือตัวแทนประชาชนเป็นผู้กำหนด   รัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกเขียนขึ้นโดยข้าทาสรับใช้โบราณล้าหลังของ"ระบอบภูมิพล" ทุกยุคทุกสมัยเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อใช้บังคับประชาชนให้อยู่ภายใต้การปกครองของ"ระบอบภูมิพล"  ตลอดระยะเวลา๗๐ ปี   โดยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อปกป้องรักษาอำนาจผลประโยชน์และเครือข่ายของตัวเองและพรรคพวก  เมื่อระบอบเสื่อมการปกครองล้มเหลวถูกประชาชนต่อต้านก็ให้ทหารทำการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งมาครั้งแล้วครั้งเล่า   แล้ว"คสช."ยังจะดันทุรังร่างรัฐธรรมนูญเผด็จการมาใช้ปกครองประเทศอีกหรือ???

ฝากถาม "รัฐบาล คสช"ที่บอกว่ายึดอำนาจเพื่อมา"ปฎิรูปประเทศ?  "ฝากถามเฒ่ามีชัยและคณะคนหน้าเดิมๆ???ที่กำลังผลาญเงินชาติหามรุ่งหามค่ำพากันร่างรัฐธรรมนูญ(ฉบับที่๒๐ ) 
จากบทเรียน ๗๐ สิบปีที่ผ่านมายังทำอะไรไม่ได้ ... แล้วคณะคสช.ที่ยึดอำนาจมาสองปี  มีทั้ง
อำนาจม.44,มีกองทัพ  มีทั้งอาวุธในมือ  ยังทำอะไรไม่ได้   

เพราะการปกครองในระบอบเผด็จการราชาธิปไตย ได้ทำลายสังคมไทย ทำลายระบบนิติบัญญัติ   ทำลายระบบบริหาร ทำลายระบบตุลาการ   ทำลายมอมเมาประชาชนไทยมารุ่นแล้วรุ่นเล่า  อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง๗๐ ปี    จนทำให้สังคมไทยกลายเป็น "สังคมบัดซบ" วิปริตเสื่อมโทรมเจ็บป่วยเกินกว่าจะเยียวยา  สังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาปล่อยให้มีการทุจริตครอรัปชั่น  ปัญหายาเสพติด ปัญหามาเฟียผู้มีอิทธิพลอยู่เหนือกฎหมาย ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมโจรผู้ร้ายชุกชุม  ฯลฯ

ฝากให้พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติได้คิดและถามตัวเอง ปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมา ๗๐ปี  อะไรๆก็ยังเหมือนเดิม  ประชาชนยังไร้สิทธิไร้เสียง  คนส่วนใหญ่ของประเทศยังยากจนเหมือนเดิม  สังคมถูกปกครองชี้นำโดยคนชนชั้นบนเหมือนเดิมไม่ต่างอะไรกับ"สังคมทาสยุคใหม่" ที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกยุคไฮเทค  ทั้งๆที่ประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่เป็นมีศักยภาพที่จะพัฒนาขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศที่พัฒนาแล้วได้ แต่ขาดโอกาสเพราะ"ระบอบการปกครอง"ที่โบราณล้าหลังนั่นเอง  )
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar