torsdag 28 januari 2016

อัพเดท...ควมคืบหน้าจากกระทรวงมหาดไทย กรณีปมพิพาทที่ดิน "ชาวเลหาดราไวย์กับนายทุนมาเฟียผู้มีอิทธิพล"

Prachatai

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัดมีอำนาจแก้ปมพิพาทที่ดิน ระหว่าง 'กรรมสิทธิ์' กับ 'ถูกละเมิดสิทธิ์' ทันเหตุการณ์ กันคู่ขัดแย้งอัดกันเอง…


เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง ประณามผู้ใช้ความรุนแรงต่อชาวเล ที่หาดราไวย์
"ขอประณามการกระทำอันป่าเถื่อนของกลุ่มบุคคลในครั้งนี้ คชท. ขอเรียกร้องให้นายทุนออกมารับผิดชอบและคืนความยุติธรรมให้กับชุมชน และขอให้ทุกฝ่ายแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต พร้อมกันนี้ คชท. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและให้ความเป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน และให้การแก้ไขปัญหายึดหลักการและแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน 2553 และพันธกรณีระหว่างประเทศรัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบรรณไว้แล้ว เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น" แถลงการณ์ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ระบุ
กสม. เตรียมไปพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่บ้านราไวย์ 1 ก.พ.นี้ ด้าน มท.1 สั่งทหาร ตำรวจควบคุมสถานการณ์ 'ประวิตร' ชี้ใครเริ่มก่อถูกจับหมด สั่งสอบที่มาของเอกสารสิทธิ์
หลังเหตุชายฉกรรจ์นับร้อยปะทะชาวเล หาดราไวย์ รวมทั้งใช้รถบรรทุกเทหินปิดถนนเข้าออกหาด ล่าสุดบริษัทผู้ดำเนินการยอมเปิดทางสัญจรชั่วคราว 2 เมตรและถอนกำลังชายฉกรรจ์ออก ด้านชาวเล…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar