fredag 22 juli 2016

สิบหกวัน .. ก่อนวันลงประชามติ(ถ้ามี) ... "คดีเร่งด่วน" ลางบอกเหตุกับสารพัดเรื่องราวเพื่อสร้างความสับสนเบี่ยงเบนความสนใจของคนในสังคม กับเรื่องราวความจริงที่ปกปิดไว้.. ในช่วงเปลี่ยนผ่านปลายรัชกาลของ"ระบอบภูมิพล" ที่เจ้าของระบอบกำลังป่วยหนัก(โคม่า)สั่งการอะไรไม่ได้.?. ประชาชนโปรดอย่าได้สับสนวันลงประชามิติ "รับ-ไม่รับ"ประชาชนไทยคือผู้ตัดสินใจไม่มีใครบังคับได้...

 
( เหยื่อคดีม.๑๑๒ ของ"ระบอบภูมิพล"???คือประชาชนไทย)
 
(คดี"สมเด็จช่วง" ไม่จบ???ตำแหน่งสังฆราชคือที่มาของปัญหาท่านถูกใส่ร้ายกล่าวหาจากDSIที่ทำงานรับใช้เครือข่ายของ"ระบอบภูมิพล")


(หมายเหตุ-ขอให้พี่น้องประชาชนไทยโปรดติดตามสถานการณ์บ้านเมือง เสพข่าวอย่างมีสติ  คิดพิจารณาไตร่ตรองก่อนเชื่อ  จะได้ไม่ตกเข้าไปเป็นเหยื่อ "วงจรอุบาทว์"กลเกมการเมืองของระบอบภูมิพล..
สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ ไร้กฎกติกา"คำสั่งคือกฎหมาย " ไม่รู้ว่าอำนาจอยู่ในมือใคร? ไม่มีอะไรแน่นอนบนความไม่แน่นอน  ไม่มีใครช่วยใครได้  ทุกคนต้องระมัดระวังช่วยเหลือตัวเอง  ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar