torsdag 28 juli 2016

Watana Muangsook...."อย่าโง่ให้สลิ่มกับทหารหลอก"

Watana Muangsook's photo.
Watana Muangsook
"อย่าโง่ให้สลิ่มกับทหารหลอก"
ผมได้รับการแชร์ข้อมูลเรื่อง "รธน. นี้ประชาชนเดือดร้อนตรงใหน" ซึ่งให้เหตุผลรวม 6 ข้อถึงความเดือดร้อนของนักการเมืองหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ผมขอเรียนว่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่ได้อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญเลย ดังนั้น ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติหรือไม่ ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับนักการเมือง เป็นการตีกินแบบหน้าด้านๆ แต่ก็ยังมีสลิ่มโง่ๆ ไปเชื่อเอามาแชร์ต่อ ทั้งหมดที่อ้างนั้นถูกเขียนไว้ในกฎหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 ดังนี้ (1) มาตรา 74/1 คดีทางการเมืองไม่...คลิกอ่านต่อ-See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar