lördag 30 juli 2016

Chaturon Chaisang.....การบิดเบือนที่ระบาดจากโลกออนไลน์สู่หนังสือพิมพ์


การบิดเบือนที่ระบาดจากโลกออนไลน์สู่หนังสือพิมพ์
หลายท่านอาจเคยเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อความต่อไปนี้มาระยะหนึ่งในสื่อออนไลน์ดังนี้ :
“....ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ สรุปว่า

การบิดเบือนที่ระบาดจากโลกออนไลน์สู่หนังสือพิมพ์
หลายท่านอาจเคยเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อความต่อไปนี้มาระยะหนึ่งในสื่อออนไลน์ดังนี้ :
“....ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ สรุปว่า
1.คดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในทางการเมือง คดีความจะไม่มีวันหมดอายุความ
2.หากนักการเมืองมีการโกงกิน คอรัปชั่น ผลาญงบประมาณเป็นว่าเล่น มีโทษหนัก คือ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชัวิต ไม่มีการรอลงอาญา และมิให้ประกันตัว
3.หากมีการตรวจสอบพบว่า มีการร่ำรวยผิดปกติ มีการฟอกเงิน มีการยักยอกทรัพย์สินของทางราชการหรืองบประมาณแผ่นดินไปเป็นของตนเองหรือพวก พ้อง ต้องโทษจำคุก 15 ถึง 30 ปี และยึดทรัพย์ที่ได้ไปโดยมิชอบนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน
4.หากบริหารประเทศผิดพลาดทำ
ให้ประเทศชาติเสียหาย หรือเป็นหนี้มหาศาล ต้องโทษจำคุก 15 ถึง 30 ปี
5.เมื่อมีคดีความติดตัว คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของศาลหรือองค์กรอิสระ ห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด
6.ห้ามมิให้นักการเมืองใช้ช่องทาง VIP มิให้อำนวยความสะดวกให้แก่นักการเมือง ห้ามโดยสารเครี่องบินชั้น First Class ฟรี...”
เข้าใจได้ไม่ยากว่าผู้เขียนและเผยแพร่ข้อความนี้คงต้องการใช้เป็นเหตุผลให้ คนอ่านรับร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้ตรรกะว่ามีเนื้อหาเหล่านี้อยู่ในร่างฯซึ่งจะทำให้นักการเมืองเดือด ร้อน ที่นักการเมืองไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญก็เพราะนักการเมืองเดือดร้อน แต่ประชาชนไม่เดือดร้อน เพราะฉะนั้นควรช่วยกันรับร่างรัฐธรรมนูญนี้
ข้อความที่ยกมาทั้งหมด 6 ข้อนี้ ถ้ามีอยู่จริงในร่างรัฐธรรมนูญ ก็คงสามารถถกเถียงกันได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร
แต่ปัญหา ก็คือ ไม่มีข้อความเหล่านี้ในร่างรัฐธรรมนูญ
ผมหายังไงก็หาไม่เจอครับ ใครตรวจสอบแล้วเจอก็ช่วยบอกผมด้วย
ที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่มีข้อความเหล่านี้ก็ไม่ได้แสดงว่าร่างนี้ดีหรือไม่ดี หรอกครับ เขามีหลักง่ายๆว่าจะไม่มีบทกำหนดโทษทางอาญาในรัฐธรรมนูญ ต้องไปกำหนดเอาในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ถ้าเป็นมาตรการเกี่ยวกับการให้ประกันตัวหรือไม่ คดีมีอายุความเท่าใด หรือมีคดีความแล้วออกนอกประเทศได้หรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่กำหนดอยู่ในกฎหมายเช่นกันหรือระเบียบของศาล
ส่วนเรื่องทางบริหาร เช่น การนั่งเครื่องบินชั้นไหน เป็นวีไอพีหรือไม่ก็เป็นเรื่องระเบียบทางราชการหรือ
ล่าสุดมาเห็นข้อความนี้ปรากฏในคอลัมน์ๆหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชื่อดังเข้า เป็นข้อความเดียวกันทุกอย่าง โดยบอกว่าเป็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญและต้องการให้ผู้อ่านใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการลงประชามติด้วย ซึ่งก็หมายความว่าผู้เขียนกำลังเผยแพร่ข้อความอันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จ จริงอย่างชัดเจน
น่าเศร้าใจที่มีผู้หลงเชื่อคล้อยตามไปกับข้อความที่บิดเบือนนี้เป็นจำนวนไม่นอ้ย
ผมมีคำถามถึงกกต.ทั้งชุดโดยเฉพาะคุณสมชัย ศรีสุทธิยากรว่าท่านอ่านบทความนี้แล้วหรือยัง ถ้ายัง ก็อ่านเสียโดยเร็ว และเมื่ออ่านแล้วก็ขอถามว่า ท่านเห็นว่ากรณีนี้ผิดกฎหมายประชามติหรือไม่ ถ้าผิด ท่านจะทำอย่างไรต่อไป
ผมอ่านบทความนี้แล้วก็ลองเทียบกับจดหมายแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐ ธรรมนูญที่กำลังเป็นเหตุข้ออ้างให้คสช.กำลังคุกคามผู้ที่เกี่ยวข้องกับ จดหมายฉบับนี้แบบเอาเป็นเอาตาย เอาเขาไปขังในค่ายทหาร เค้นให้เขาให้การโดยไม่มีทนายความอยู่ด้วยและกำลังจะตั้งข้อหาร้ายแรงอัตรา โทษจำคุกรวมกัน 2 ข้อหาอาจมากถึง 17 ปีที่จะต้องดำเนินคดีในศาลทหาร ซึ่งอาจจะรวมทั้งคนที่พับกระดาษหรือปิดแสตมป์ด้วยก็ได้
เปรียบเทียบแล้วก็เห็นว่าข้อความในบทความบิดเบือนชัดเจนกว่าร้อยเท่าพันเท่า
โดยสรุป ผมเห็นว่ากำลังมีการเลือกปฏิบัติอย่างร้ายแรงในการทำประมชามติคราวนี้ ที่ทำให้เรื่องแย่ลงๆ ก็เพราะกกต.ไม่ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา จ้องจับผิดแต่ฝ่ายเห็นต่าง ที่ควรจะทักท้วงฝ่ายคสช.ได้ก็ไม่ทักท้วง ปล่อยให้เรื่องที่เกี่ยวกับการลงประชามติกลายเป็๋นคดีความมั่นคงร้ายแรง
ปล่อยให้คสช.ลุแก่อำนาจคุกคามประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อขัดขวางปิดกั้นการแสดงความเห็นต่าง เพียงหวังจะให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านให้ได้เท่านั้น....

ระเบียบของการท่า อากาศยานหรือสายการบิน ทั้งหมดนี้จึงไม่มีในรัฐธรรมนูญ
ที่เอามาเขียนเผยแพร่กันเป็นตุเป็นตะ เป็นการยกเมฆ โกหกกันดื้อๆ
ผมเห็นข้อความนี้เผยแพร่กันมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้วิจารณ์สักที และสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมกกต.ไม่เห็นว่าอะไร

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar