tisdag 19 juli 2016

Watana Muangsook.."รับผิดชอบให้เป็นก่อน".ผมยอมรับว่าทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันเสมอ

"รับผิดชอบให้เป็นก่อน"
พลเอกประยุทธ์ได้ใช้คอลัมน์ "จากใจนายกรัฐมนตรี" ของจดหมายข่าวรัฐบาลฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เอาดีใส่ตัวแต่โจมตีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งว่าไม่สนใจประชาชน ไม่เคยมียุทธศาสตร์ชาติ พูดถึงกระบวนการยุติธรรมว่าคนพาลจะยอมรับคำตัดสินเฉพาะที่ถูกใจได้ประโยชน์ โดยไม่ได้ดูตัวเองว่าได้อำนาจมาอย่างไรและไม่เข้าใจว่ากฎหมายจะต้องอยู่บน หลักนิติธรรม ตราขึ้นโดยรัฏฐาธิปัตย์ที่ถูกต้องและมีความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจรัฐ ใช้บังคับได้ทั่วไปโดยไม่เลือกปฏิบัติ สภาพบังคับมีความ ยุติธรรมและตราขึ้นโดยไม่ขัดกับหลักนิติปรัชญาสากล จึงจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายที่ถูกลงโทษตามกฎหมายนั้นด้วย ดังนั้น บรรดาคำสั่งต่างๆ ของเผด็จการที่พลเอกประยุทธ์ชอบอ้างว่าเป็นกฎหมายนั้นตามหลักสากลไม่ถือว่า เป็นกฎหมายเพราะขัดต่อหลักนิติธรรมทั้งสิ้น แต่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเพราะกลัวอำนาจปืนและพวกหมู่มากเท่านั้น
ผมยอมรับว่าทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันเสมอ  ไม่เว้นแม้วงการสงฆ์หรือวงการทหารที่บางคนได้ดิบได้ดีเพราะการวิ่งเต้นมา ตลอดชีวิตก็มี เราจึงมีหลักความรับผิดชอบ (accountability) มาควบคุมเพื่อเป็นหลักประกันว่า การใช้อำนาจรัฐจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม อยู่บนหลักนิติธรรมและตรวจสอบได้ คนดีจึงไม่ใช่พวกที่ชอบโอ้อวดตัวเองแต่จะต้องเป็นคนที่ยอมรับการตรวจสอบและ มีความรับผิดชอบ เช่น นายกยิ่งลักษณ์ที่เป็นหญิงก็ยังมีความกล้าหาญยอมรับการตรวจสอบเดินขึ้นศาล อย่างสง่างาม ในขณะที่คนยึดอำนาจท่านเป็นชายกลับใช้อำนาจที่ยึดมานั้นปิดกั้นการตรวจสอบ นิรโทษกรรมตัวเองและพรรคพวก แม้กระทั่งร่างรัฐธรรมนูญยังถูกใช้เป็นที่ฟอกตัวล้างผิดตามมาตรา 279 ทั้งยังเอาเปรียบประชาชนในการทำประชามติด้วยการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น ของอีกฝ่ายและไม่ยอมทำให้เกิดความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรภายหลังผลการ ออกเสียงประชามติ อ้างตัวเป็นนักการเมืองที่เสียสละเพื่อสาธารณะ สังคมและส่วนรวม แต่กลับอนุมัติวันเวลาทวีคูณและสองขั้นให้พวกพ้องที่มาช่วยยึดอำนาจแถมพูดจา ไม่เคยเห็นหัวประชาชน ผมขอเตือนอีกครั้งว่าตั้งแต่มีโลกใบนี้มายังไม่เคยมีใครชนะประชาชน ก่อนจะบอกว่าเป็นคนดีต้องสะกดคำว่า "รับผิดชอบ" ให้เป็นก่อน
วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
19 กรกฎาคม 2559
คลิกดูเพิ่ม-Watana Muangsook

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar