torsdag 28 juli 2016

สิบวัน...ก่อนวันลงประชามติ(ถ้ามี) ..".รับ-ไม่รับ " ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวฝ่ายพรรคการเมือง นักการเมือง

"สุเทพ" อัดนักการเมืองไม่รับร่างฯใจแคบ ลั่นจะไปรับ รธน.เพราะรักประเทศมากกว่าพรรค(หมายเหตุ-  การตัดสินใจ "รับ-ไม่รับ " ประชามติ(ถ้ามี) ..ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ส่วนบุคคลของประชาชนไทย และที่ใครจะมาบังคับหรือตัดสินใจแทนได้)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar