fredag 22 juli 2016

Somsak Jeamteerasakul....Bild มีบทความใหม่ เล่าเรื่องพระบรมฯ

 

Bild มีบทความใหม่ เล่าเรื่องพระบรมฯ 
คลิก- ดูรายละเอียด

  
บ้านในเยอรมันนีที่พระบรมฯทรงซื้อด้วยเงิน 12 ล้านยูโร 
คลิก-ดูรายละเอียด

 

ผมคิดว่าภาพใน Bild น่าจะภาพเก่า อาจจะถึงขั้นสมัยคุณศรีรัศมิ์ เพราะพระบรมอยู่ไทย 
คลิก-ดูรายละเอียด


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar