onsdag 27 juli 2016

ศาลโลกตัดสินยุติข้อพิภาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้


 ศาลโลกตัดสินยุติข้อพิภาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้
ศาล โลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินให้ประเทศจีนไม่มีสิทธิ์ใดๆตามทาง ประวัติศาตร์ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ และถือว่าจีนได้ล่วงล้ำและระเมิดต่ออธิปไตยของประเทศฟิลิปืนด์ในหมู่เกาะ เหล่านั้น
จากคำตัดสินของศาลโลกที่กรุงเฮกได้แถลงออกมาว่า จีนได้ล่วงล้ำระเมิดต่ออธิปไตยของประเทศฟิลิปินด์ในหมู่เกาะทะเลจีนไต้ซึ่ง เป็นแหล่งเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปินด์ที่เป็นแหล่งทำการประมงค์มีทรัพยากร น้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่อุดมสมบุรณ์ จีนได้อ้างกรรมสิทธ์ในพื้นที่เหล่านั้นและได้ทำการก่อสร้างเกาะเทียมขึ้นและ ประสพความล้มเหลวในการห้ามปรามชาวประมงค์จีนไม่ให้เข้าไปจับปลาในน่านน้ำของ หมู่เกาะที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปินด์  การกระทำของประเทศจีนเป็นสาเหตุไม่ให้ชาวประมงค์ของฟิลิปินด์ไปจับปลาในน่าน น้ำเหล่านั้นได้ทำให้ฟิลิปินด์ได้รับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ
จากคำ ตัดสินของศาลโลกแถลงว่าจีนไม่มีสิทธิ์ใดๆตามกฏหมายในพึ้นที่เหล่านั้นที่ เป็นเขตแดนกว้างประมาณ 320 กิโลเมตรในหมู่เกาะเหล่านั้น  จีนได้ทำให้ปะการังและสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติเสียหายที่ไม่มีโอกาศกอบกู้ กลับคืนมาได้อีกเลย
แต่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนออกมาประกาศไม่ยอมรับคำ ตัดสินของศาลโลกนั้น  ซึ่งจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งเพิ่มขึ้นไปอีกในภูมิภาคแถบนี้ เพราะหลายประเทศก็อ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เช่น เวียตนาม  ใต้หวัน ฟิลิปินด์ บรูไนย์ และมาเลเซีย.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar