onsdag 20 juli 2016

Watana Muangsook ..."เห็นชอบ" หรือ "ไม่เห็นชอบ"

 
Watana Muangsook 
 คลิก- 3 new photos.
ถ้อย คำที่ถูกต้องตามกฎหมายประชามติคือ "เห็นชอบ" หรือ "ไม่เห็นชอบ" ร่างรัฐธรรมนูญ ผมกลัวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิดเลยไปทำเสื้อมาใหม่ เพื่อบอกทุกคนว่าต่อให้ผมไม่เข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเลย แต่เห็นวิธีปฏิบัติที่ คสช. และรัฐบาลทำกับฝ่ายที่เห็นต่าง เช่น ขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชน หรืออ้างกฎหมายความมั่นคงจับกุมนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่เผยแพร่ความเห็นไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เห็นแบบนี้แล้วผม "ไม่เห็นชอบ" ร่างรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน
วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar