lördag 23 juli 2016

Watana Muangsook..."ไม่รับดีกว่าเยอะ".

Watana Muangsook 
คลิกดูได้เพิ่ม-รูปภาพใหม่ 3 ภาพ
"ไม่รับดีกว่าเยอะ"
มีหลายคนโต้แย้งผมว่าหากประชาชนลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ยิ่งจะทำให้ คสช. อยู่ในอำนาจต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่ยังเข้าใจผิดแบบนี้ บนเงื่อนไขว่าการเลือกตั้งจะเกิดในปี 2560 เหมือนกัน หากท่านลงมติเห็นชอบเท่ากับยินยอมให้ (1) คสช. อยู่และใช้อำนาจต่อไปได้ตามอำเภอใจจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่อีกอย่างน้อย 18 เดือนหรือนานกว่านั้นหากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไป (2) อนุญาตให้ กรธ. ไปเขียนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายลูกที่สำคัญได้ตามใจชอบได้...คลิก-ดูเพิ่มเติม
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar