söndag 17 juli 2016

อำนาจหนอ.ไม่จีรัง..พังทลาย...


ขุนเขาบอก :

อำนาจหนอ.ไม่จีรัง..พังทลาย....

ร้องหาโหร.กันอีกแล้ว.พี่แม้วครับ
แบกปัญหา.เกินจะรับ.หล่นทับขา
เป็นแค่ยาม.ลามปามนั่ง.สั่งนครา
รับบัญชา.เทวาสั่ง.พังอธิปไตย

พระนคร.ถูกรอนริด.อิสระภาพ
ล้มพังพาบ.ลงทาบดิน.สิ้นสมัย
อ้างเพียงพอ.มอสี่สิบสี่.ย่ำยีใคร
ใช่คนไท.หรือไม่หนา.อาญาแรง

ล้มล้างแดง.แต่งตั้งเหลือง.เรืองอำนาจ
จ้องพิฆาต.คนคิดต่าง.อ้างกำแหง
เสรีภาพ.ถูกสาบพลัน.พระจันทร์แดง
พายุแรง.น้ำห้าสาย.กลายเพียงลม

รอพระยม.ล้มพระยา.จนหน้าแห้ง
หนาวจนแล้ง.แย่งเข้าฝน.บ่นกันขรม
พระยายง.คงนครา.พระยายม
รอพระยม.ล้มพระยา.พวกข้ารอ

พระยาล้ม.พระยมลา.นครารุ่ง
แดดทอรุ้ง.รุ่งสมัย.วิไลหนอ
หงส์คืนฟ้า.ประชาธิปไตย.ไผทรอ
อำนาจหนอ.ไม่จีรัง..พังทลาย....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar