söndag 17 juli 2016

Shame AA Prem Origin...Shame BB The Royal Man...Shame CC Royal Dummy...


เธอมาจากไหน
เรื่องเหม็นเย็นนี้ # 1601AA Shame # 1601AA Prem Origin เรื่องราวการก้าวเข้ามาของพลเอกเปรม ในฐานะขุนพลคู่ระบอบภูมิพลตัวจริง
คลิกฟัง-https://youtu.be/boj-i7ofMP0 


 ร่างทรงของในหลวง
เรื่องเหม็นเย็นนี้ 1601BB Shame # 1601BB The Royal Man พลเอกเปรมในฐานะผู้ควบคุมดูทั้งอำนาจและผลประโยชน์ของระบอบภูมิพล
คลิกฟัง-https://youtu.be/-v31XVIHZ78 


ในหลวงโหนเปรม
เรื่องเหม็นเย็นนี้ Shame 1601CC Royal Dummy การวางระบอบเจ้าอย่างล้ำลึกของพลเอกเปรมผู้เป็นขุนพลคนสำคัญของระบอบภูมิพล
คลิกฟัง-https://youtu.be/KhqBjcwsoKc

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar