onsdag 20 juli 2016

Chaturon Chaisang....ยังไม่สายไปที่กกต.จะไถ่บาป

ยังไม่สายไปที่กกต.จะไถ่บาป
เห็นกกต.บอกว่าจะจัดให้มีรายการถกเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ครั้งทางสถานีไทยพีบีเอส ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคือดีกว่าไม่ให้มีเสียเลย แต่ก็คิดว่าคงจะยังไม่เพียงพอและยังสงสัยว่าการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น จากผู้มีอำนาจทั้งหลาย ยังจะมีอยู่ต่อไปการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะความเห็นต่างก็คงจะยังถูกจำกัด อยู่ดี
ที่กกต.มาทำอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการทำประชามติในครั้งนี้ถูกวิจารณ์ อย่างหนักทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ กกต.เองไปร่วมรายการอะไรที่ไหนก็มักจะถูกวิจารณ์อย่า...คลิกอ่านต่อ-See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar