söndag 31 juli 2016

Chaturon Chaisang...อย่าปล่อยให้เผด็จการคุกคามทำร้ายประชาชนตามอำเภอใจ.

อย่าปล่อยให้เผด็จการคุกคามทำร้ายประชาชนตามอำเภอใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับอดีตสส.หญิงกับน้องสาวและคณะอีกหลายคนนั้นเป็นการคุกคาม ทำร้ายอย่างไร้มนุษยธรรมและยังเป็นการทำลายหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรงอีกด้วย
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำผิดกฎหมายประชามติ มีหลักฐานอยู่เพียงอย่างเดียว คือ จดหมายสั้นๆฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอาจโต้แย้งกัน ได้ว่าผิดกฎหมายประชามติหรือไม่ หลักฐานอื่นไม่มีอะไรนอกจากซองจดหมาย ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งสิ้น  คลิกอ่านต่อ...Continue Reading

 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar