söndag 16 oktober 2016

เปรมในฐานะ "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์": "แทน" พระองค์ ไหน? "ในพระปรมาภิไธย" ใคร?

Somsak Jeamteerasakul

คลิกดูภาพ-6 new photos. 
 เปรมในฐานะ "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์": "แทน" พระองค์ ไหน? "ในพระปรมาภิไธย" ใคร?
 

เปรมในฐานะ "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว": "แทน" พระองค์ ไหน? "ในพระปรมาภิไธย" ใคร?
ผมไม่อยากจะพูดว่า I told you so แต่ว่าถึงจุดนี้ ทุกคนที่สนใจการเมืองไทยใกล้ชิด น่าจะตระหนักแล้วว่า ประเด็นที่ผมพูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆที่พระบรมฯไม่ยอมทำตามราชประเพณีและรัฐธรรมนูญ ด้วยการไม่ยอมรับตำแหน่งกษัตริย์ ได้นำมาซึ่ง legal mess หรือความยุ่งเหยิงทางกฎหมายอย่างไร ประเด็นต่างๆที่วิษณุต้องออกมาให้สัมภาษณ์ทางทีวีและหลังจากนั้น จริงๆก็ตรงกับที่ผมพูดไปแต่วันแรก แม้เขาจะพยายาม "ดั้น" ยกตัวอย่าง ปวศ ผิดๆ หรือพูดขัดกันเอง ให้คนที่ไม่รู้ละเอียดเคลิ้มอย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อคืน พระบรมฯก็ต้องยอมรับผ่านประยุทธ์ว่า มีปัญหาความสับสน กังวล ในเรื่องพวกนี้
กระทู้นี้ ผมจะยกให้ดูชัดๆถึงปัญหาที่ผมเคยพูดถึงมาก่อน คือประเด็นที่ว่า แม้แต่ตำแหน่งของเปรมขณะนี้ ก็มีปัญหาตามมา (มาตรา ๒๔ ที่ทำให้เปรมกลายเป็น "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน" โดยอัตโนมัตินั้น โดยเจตนารมณ์ต้องการให้ "เป็นการชั่วคราว" จริงๆ คือแค่ไม่กี่ชั่วโมง หรืออย่างมากวันเดียว หรือไม่กี่วัน - จากกษัตริย์องค์หนึ่งสิ้นพระชนม์ ถึงรัชทายาทบอกรับเชิญเป็นกษัตริย์ พอพระบรมฯไม่ทรงทำตาม รธน ก็เลยทำให้เกิดปัญหาตามมา ดังที่จะยกมาให้ดูนี้)
ดังที่วิษณุได้ออกมายอมรับ ขณะนี้ มีแต่เปรมเท่านั้น ที่มีอำนาจเซ็นชื่อในกฎหมาย รวมถึงในรัฐธรรมนูญ พระบรมฯไม่มีอำนาจใดๆ (เพราะยังไม่ใช่กษัตริย์ เป็นเพียง "รัชทายาท" - อันที่จริง แม้แต่ตำแหน่งนี้ของพระบรมฯ ถ้าพูดในทางกฎหมายก็เป็นปํญหา แต่ผมจะไว้พูดวันหลังถ้ามีโอกาส)
ปัญหาคือ ถ้าเปรมเซ็นชื่อในฐานะ "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์" จะหมายถึง "แทน" กษัตริย์ "พระองค์" ไหน? และเซ็น "ในพระปรมาภิไธย" ใคร? (และ "เป็นปีที่" เท่าไรของรัชกาลอะไร?)
ผมเอารูปหน้าแรกของกฎหมายสำคัญๆในประวัติศาสตร์ ที่มี "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์" ลงชื่อแทนกษัตริย์มาให้ดู
จะเห็นว่า จะต้องมีการระบุชัดเจนว่า "แทน" กษัตริย์พระองค์ไหน คือ "ในพระปรมาภิไธย" ใคร
และ "เป็นปีที่เท่าไร" ของกษัตริย์องค์นั้น - เรื่อง "เป็นปีที่เท่าไร" นี้ วิษณุดำน้ำมั่วมาก อ้างตัวอย่างสมัยในหลวงภูมิพลว่า นับจากในหลวงอานันท์สวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อจะบอกว่าตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาที่ผ่านมา ถือเป็นวันที่ ๑ ปีที่ ๑ ของ "รัชสมัย" พระบรมฯแล้ว ... จะเป็นปีที่ ๑ ของพระบรมฯไม่ได้เลยครับ ถ้าพระบรมฯยังไม่เป็นกษัตริย์ ในกรณีในหลวงภูมิพลนั้น ทรงเป็นกษัตริย์ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ที่พระเชษฐาสวรรคตจริงๆ
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๔๗๙
อาทิตย์ทิพอาภา และ เจ้าพระยายมราช คณะผู้สำเร็จฯลงนาม "ในพระปรมาภิไธย" ในหลวงอานันท์ เป็นปีที่ ๔ ของรัชกาลในหลวงอานันท์
- รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล พ.ศ. ๒๔๘๓
อาทิตย์ทิพอาภา และ พิชเยนทรโยธิน คณะผู้สำเร็จฯ ลงนาม "ในพระปรมาภิไธย" ในหลวงอานันท์ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลในหลวงอานันท์
- รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๘๙
อาทิตย์ ทิพอาภา และปรีดี พนมยงค์ คณะผู้สำเร็จฯ ลงนาม "ในพระปรมาภิไธย" ในหลวงอานันท์ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลในหลวงอานันท์
(เมื่อวาน วิษณุอ้างว่า ปรีดีก็เคยเซ็น รธน หรือกฎหมาย ในฐานะผู้สำเร็จฯ ในแง่ รธน นั้น ปรีดีไม่เคยเซ็นคนเดียวในฐานะผู้สำเร็จ เพราะตอนมี รธน ที่เรียกว่า "ฉบับปรีดี" ปี ๒๔๘๙ นั้น ปรีดีเป็นนายกฯ ไม่ได้เป็นผู้สำเร็จแล้ว และในหลวงอานันท์อยู่ในประเทศแล้ว จึงประกาศในพระปรมาภิไธยในหลวงอานันท์เลย ไม่ต้องมีผู้สำเร็จลงนาม - ดูภาพประกอบ รธน ๒๔๘๙ ที่ผมเอาให้ดูด้วย)
- พรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑
รังสิต, อลงกฏ, ธานีนิวัติ, มานวราชเสวี และ อดุลเดชจรัส คณะผู้สำเร็จฯ ลงนาม "ในพระปรมาภิไธย" ในหลวงภูมิพล เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลในหลวงภูมิพล
- รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๒
รังสิต, อลงกฏ, ธานีนิวัติ, มานวราชเสวี และ อดุลเดชจรัส คณะผู้สำเร็จฯ ลงนาม "ในพระปรมาภิไธย" ในหลวงภูมิพล เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลในหลวงภูมิพล
................
ต้องย้ำว่า นี่ไม่ใช่ปัญหา "เทคนิค" แค่ว่า มีการพิมพ์หรือไม่พิมพ์ "ในพระปรมาภิไธย" ใคร (พระปรมาภิไธยหรือชื่อกษัตริย์คงเรียกว่าเป็นแค่ปัญหา พิมพ์หรือไม่พิมพ์ไม่ได้อยู่แล้ว) และเป็นปีที่เท่าไรของรัชกาลใคร
แต่เป็นปัญหาทางกฎหมายจริงๆในแง่ที่ "ผู้สำเร็จฯ แทนพระองค์" นั้น จะต้องมี "พระองค์" (คือกษัตริย์) ให้มา "แทน" การลงชื่อของผู้สำเร็จฯนั้น "ในพระปรมาภิไธย" ก็ต้องมีกษัตริย์ที่เป็นเจ้าของพระปรมาภิไธยให้ผู้สำเร็จมาลงนาม "ในพระปรมาภิไธย" ของพระองค์นั้น
ขณะนี้ ถ้าเกิดเปรมลงชื่อในกฎหมาย หรือในรัฐธรรมนูญ เปรมจะไม่มีกษัตริย์ ให้เปรมเป็นคนลงนาม "แทน" เพราะพระบรมฯยังไม่ใช่กษัตริย์ ยังไม่มี "พระปรมาภิไธย" ให้เปรมลงนาม "ใน" (แทน) ... นั่นคือ แม้แต่สถานะปัจจุบันของเปรมในทางกฎหมายก็มีปัญหา
อย่างที่ผมเขียนข้างบน ตำแหน่งเปรมตอนนี้ ตามเจตนารมณ์ รธน ม.๒๔ ต้องการให้ "เป็นการชั่วคราว" จริงๆ ประเภท ไม่กี่ชั่วโมง หรือแค่วัน หรืออย่างมากไม่กีวัน ไม่ใช่ "เป็นเดือน" หรือ "เป็นปี" (แบบที่วิษณุบอกว่า อาจจะเป็นไปได้)
พอพระบรมฯไม่ทรงยอมทำตามประเพณีและ รธน ก็เลยสร้างปัญหาทางกฎหมายตามมาสารพัด รวมถึงปัญหาตำแหน่งที่ควรจะ "เป็นการชั่วคราว" ไม่กี่ชั่วโมง หรือวัน ที่ควรจะจบไปตั้งแต่คืนวันที่ ๑๓ แล้ว

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar