torsdag 6 oktober 2016

Jakrapob Penkair....บทเรียนสี่สิบปี: หกตุลาสองห้าห้าเก้า

บทเรียนสี่สิบปี: หกตุลาสองห้าห้าเก้า
โดย จักรภพ เพ็ญแข
6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บทเรียนแห่งเดือนตุลาเวลานี้
คือภาพที่ครบถ้วนกระบวนท่า
ใครคือหัวขบวนการผลาญพารา
ใครสั่งฆ่าใครสั่งขังใครชังชน


เมื่อสองห้าหนึ่งหกเหมือนปกปัก
ช่วยหาญหักคนเก่าเพราะเขาสน
นึกว่าเราร่วมฟ้าประชาชน
จากเบื้องบนถึงแผ่นดินเป็นชิ้นเดียว

พอสองห้าหนึ่งเก้าตัองเศร้าเผือด
ตุลาเลือดแลเห็นว่าเป็นเขี้ยว
ฟื้นครรลองของกูแต่ผู้เดียว
มิใช่เสี้ยวจันทร์แสงแต่แรงมาร

เมื่อสองห้าสามห้า "ประชาธรรม"
กลายเป็นย้ำอำนาจเขาเข้าสมาน
ยกจนเลิศสุดหล้ามหากาฬ
เราสำราญเศรษฐกิจลืมคิดตรอง

ถึงสองห้าห้าเก้าแล้วเราท่าน
ตื่นจากฝันกันไหมไทยทั้งผอง
ใครตัวเอกใครตัวร้ายได้ไตร่ตรอง
ละครรลองไสยศาสตร์ก่อนชาติพัง

จิตวิญญาณพี่น้องของตุลา
เมื่อท้องฟ้ามืดครึ้มยิ่งขรึมขลัง
ไฟซึ่งเคยสว่างไสวให้พลัง
คือไฟคลั่งจากนรกตกนรกานต์

ไฟที่แท้แผ่ซ่านสายธารใหม่
คือประชาธิปไตยได้สืบสาน
คือเสรีสานฝันกว่าวันวาน
คือทหารยามเฝ้าเข้ากรมกอง

สี่สิบปีนั้นนานแต่ซ่านซ่า
ถึงเวลาของเราเป็นเจ้าของ
ฉากสุดท้ายฉายอยู่ผู้เข้าครอง
จะยืนมองจบท้ายสลายลง

ไม่มีคราวหกตุลาที่ปรากฎ
ไม่มีบทเรียนใดเป็นไม้ส่ง
สี่สิบปีอลังการจารบรรจง
ท่านนำส่งประชาธิปไตยให้แผ่นดิน.

จักรภพ เพ็ญแข
นอกราชอาณาจักรไทย
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar