torsdag 6 oktober 2016

อำนาจ ม.44 จะนำพาประเทศไทย เดินหน้ามุ่งสู่อนาคต???หรือ ย้อนยุคกลับสู่อดีต???


บิ๊กตู่ ใช้ม.44 ยุบสภาวิจัยแห่งชาติ ตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแทน นั่งประธานเอง
http://www.matichon.co.th/news/311888เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน ระบุว่า โดยที่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินของไทยมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว…

(หมายเหตุ-ด้วยความห่วงใย ฝากถึงนายกฯหัวหน้าคสช    การใช้อำนาจเผด็จการ ม.44(อย่างพร่ำเพื่อ) มาจัดการแก้ไขสารพัดปัญหา "ยุคมืดของประเทศ "  ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรๆก็คลุมเคลือไม่ชัดเจน  อีกทั้งคนในสังคมแบ่งแยกเป็นฝัหฝ่าย ...(คงแก้ไขสำเร็จได้อยาก).
อีกอย่างที่มาของปัญหาไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่เกิดจากระบบการปกครองบริหารรัฐที่ล้มเหลว  ปล่อยให้เกิดปัญหาเรื้อรังสะสมมานานจนทำให้สังคมวิปริตล่มสลายเกินกว่าจะเยียวยา  ระบบเศรษฐกิจตกต่ำ 
สังคมเสื่อมโทรม  การเมืองไม่นิ่ง ฯลฯ
สังคมไทยจะฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคม ไม่ใช่ด้วยการใช้อำนาจ
เผด็จการ ม.44  ....ด้วยความปร่รถนาดี)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านโสน ม.13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ว่ากำลังได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar