söndag 10 januari 2016

พวกหน้าเดิมๆ นิสัยสันดานเดิมๆ หน้าด้านไร้คุณธรรม เห็นแก่ได้ไร้จิตสำนึก ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ร่วมกันสร้างปัญหาวุ่นวายจนลุกลามบานปลายเกิดวิกฤติเดือดร้อนไปทั้งประเทศเวลานี้ ถ้าไม่ยอมปรับเปลี่ยนแนวคิดนิสัยสันดานเดิมๆ คงยากที่จะได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนไทยอีกต่อไป ยุคไฮเทคโลกไร้พรหมแดนประชาชนไทยได้ก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว คงไม่ยอมให้คนหน้าเดิมสันดานเดิมๆมาหลอกได้อีกต่อไป ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนไทยได้รับวันนี้คือบทเรียนอันล้ำค่าที่ทุกคนต้องจดจำ หยุดให้คนหน้าเดิม.ๆโกหกหลอกลวงใช้อีกต่อไป.......

หมายอยู่ที่ ผล"ประชามติ"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar