söndag 10 januari 2016

ข่าว...สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ในหลวงฉบับที่ 19.....?รูปภาพของ บีบีซีไทย - BBC Thai
แถลงการณ์พระอาการ‘ในหลวง’ฉบับที่19
วันนี้ (10 ม.ค.) สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 19 ว่า
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) บางช่วงเวลาเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ มีพระเขฬะ (น้ำลาย) และพระเสมหะมากขึ้น พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ อัตราการหายพระทัยเร็วขึ้น และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตต่ำกว่าปรกติเป็นครั้งคราว
ผลของการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบว่า มีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ส่วนล่าง และได้ตรวจพบพระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาอักเสบร่วมด้วย
ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่า มีการอักเสบติดเชื้อ จึงได้ถวายพระโอสถ รักษาพระชานุ (ข้อเข่า) ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต และพระโอสถละลายพระเสมหะ กับการถวายออกซิเจนร่วมด้วย และต่อมาได้ถวายการเอกซเรย์พระอุระ (อก) ติดตามพระอาการ ไม่พบการอักเสบ
ส่วนการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาลดลงบ้างแล้ว แต่เนื่องจากยังมีพระปรอท (ไข้) ต่ำ ๆ และมีพระปัปผาสะ (ปอด) เคยอักเสบในตำแหน่งนี้มาก่อนกับยังมีพระเสมหะ คณะแพทย์ ฯ จึงได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ปรากฏว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างซ้ายล่างหลงเหลืออยู่เล็กน้อย คณะแพทย์ ฯ จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอีกขนานหนึ่ง ร่วมการถวายออกซิเจน
ขณะนี้พระปรอท (ไข้) ลดลง แต่ยังทรงหายพระทัยเร็วกว่าปกติบ้าง พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
10 มกราคม 2559-matichononlineเมื่อวันที่ 10 มกราคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 19 ความว่า วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) บางช่วงเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ มีพระเขฬะ (น้ำลาย) และพระเสมหะมากขึ้น พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อัตราการหายพระทัยเร็วขึ้น และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตต่ำกว่าปรกติเป็นครั้งคราว
ผลของการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบว่า มีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ส่วนล่าง และได้ตรวจพบพระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาอักเสบร่วมด้วย ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่ามีการอักเสบติดเชื้อ จึงได้ถวายพระโอสถรักษาพระชานุ (ข้อเข่า) ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิต และพระโอสถละลายพระเสมหะ กับการถวายออกซิเจนร่วมด้วย และต่อมาได้ถวายการเอกซเรย์พระอุระ (อก) ติดตามพระอาการ ไม่พบการอักเสบ ส่วนอาการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) ด้านขวาลดลงบ้างแล้ว แต่เนื่องจากยังมีพระปรอท (ไข้) ต่ำๆ และพระปัปผาสะ (ปอด) เคยอักเสบในตำแหน่งนี้มาก่อน กับยังมีพระเสมหะ 
คณะแพทย์ฯจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ปรากฏว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างซ้ายล่างหลงเหลืออยู่เล็กน้อย คณะแพทย์ฯจึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นอีกขนานหนึ่ง ร่วมกับการถวายออกซิเจน ขณะนี้พระปรอท (ไข้) ลดลง แต่ยังทรงหายพระทัยเร็วกว่าปรกติบ้าง พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง -สมศักดิ์ เจียม@somsakjeam           
หลังปรากฏพระองค์ที ก็มีอาการป่วยทรุดขึ้นมาที
คลิก- ดูเพิ่มเติม

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar