tisdag 5 januari 2016

ย่างเข้าวันที่ห้าของปี2559 .. กับปัญหาสำคัญที่ท้าทาย"รัฐบาลคสช.ม.44ประยุทธ์3" ปัญหาซึ่งไม่ควรมองข้ามต้องลงมือจัดการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นอีกหนึ่งรายได้หลักสำคัญของประเทศ..
??????

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar