lördag 2 januari 2016

ข่าวสถานการณ์บ้านเมือง วันที่สองของปี... กลับเข้าสู่ชีวิตปกติที่มีทั้งผิดหวังสมหวังสุขทุกข์คละเคล้ากันไป กับปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายเหมือนเดิม..ภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐบาล"คสช.ม.44 " หน้าเดิม....

matichononline


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar