fredag 1 januari 2016

เริ่มศักราชปีใหม่ ๒๕๕๙..กับข่าวสารพัดปัญหาเดิมที่เกิดจาก"ระบอบการปกครอง"แบบไทยๆที่ไม่มีประชาธิปไตยสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันประเทศไทย"ใส่เกียร์ว่าง"ไร้รัฐธรรมนูญย่างเข้าปีที่สองภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล"คสช.ม.44" ประเทศตกอยู่ในภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำ สังคมวิปริตเสื่อมโทรมสุดๆ การเมืองไม่นิ่ง . คนในชาติแตกแยกแบ่งฝักฝ่าย สถานการณ์บ้านเมืองที่ปฎิเสธไม่ได้ ทุกคนต้องยอมรับอยู่กับ"ความจริง"เตรียมพร้อมเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและสังคมส่วนรวม..

matichononline
พท.เชื่อปี′59 ศก.ทรุดต่างชาติเมิน ′ช็อปช่วยชาติ′ทำกำลังซื้อหดหลังปีใหม่


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar