måndag 4 januari 2016

Jakrapob Penkair : "วิเคราะห์สถานการณ์ไทยปี พ.ศ. 2559 และสิ่งที่ขบวนประชาธิปไตยควรทำ"
คลิปรายการจุดเปลี่ยน "จักรภพ เพ็ญแข" นปช.อียูสวีเดน 03 1 2016 หัวข้อ "วิเคราะห์สถานการณ์ไทยปี พ.ศ. 2559 และสิ่งที่ขบวนประชาธิปไตยควรทำ"


คลิกฟัง- https://www.youtube.com/watch?v=SXZ1LuZK3X8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar