torsdag 7 januari 2016

ที่นี่ประเทศไทย..ใครรับผิดชอบ? ปัญหาสังคมที่เกิดจากระบอบการปกครองทำตามคำสั่งผู้มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายInga kommentarer:

Skicka en kommentar