lördag 9 januari 2016

"วันเด็กแห่งชาติ" กับกิจกรรมวันเด็กทั่วไทย .สะท้อนให้เห็นภาพ"ความจริง"ความเหลื่อมล้ำของเด็กในสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กในชนบทที่ครอบครัวยากจนขัดสนขาดโอกาศอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้ร่วมฉลองไม่รู้ว่าวันเด็กแห่งชาติคืออะไร?...ซึ่งเด็กและเยวชนไทยทุกคนคืออนาคตของชาติ การที่รัฐลงทุนสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีช่วยเหลือตัวเองได้ทุกถ้วนหน้ามีความเท่าเทียมกันในสังคม คือความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงของการพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคมมนุษย์ชาติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

matichononline


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar