söndag 3 juli 2016

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระอาการ "ในหลวง" ฉบับที่ 30


แถลงสำนักพระราชวัง ปรับสายเพิ่มการระบายน้ำไขสันหลังในหลวงเป็นที่น่าพอใจ
เผยจากถวายการตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปรกติ คณะแพทย์ฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับสายเพื่อเพิ่มการระบายน้ำไขสันหลังเมื่อ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา ผลเป็นที่น่าพอใจ
 
เผยจากถวายการตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปรกติ คณะแพทย์ฯ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar