fredag 15 juli 2016

ช่วงเปลี่ยนผ่านปลายรัชกาล การนำ ม.๑๑๒ ม.44 มาบังคับใช้ กล่าวหา จับกุมคุมขัง ให้ประกัน ปล่อยตัว กับคดีแอบอ้างเบื้องสูง คดีหมิ่นเบื้องสูง คดีคนหาย คดีฝ่าฝืนคำสั่งคสช. ฯลฯ

คดี 112 ใหม่ กองปราบจับแอบอ้างเบื้องสูง 2 คดี อ้างเป็นนายพันตามขบวนเสด็จ ตีสนิทหญิงให้รัก
กองปราบจับแอบอ้างเบื้องสูง อ้างเป็นนายพันตามขบวนเสด็จ ตีสนิทหญิงรัก พ่อตาฟ้องคดี ม.112 ขณะที่อีกคดีแอบอ้างเป็นนายทหารระดับสูงโดยเรียกตัวเองว่า “เสธ.พล” อ้างสามารถวิ่งเต้นตำแหน่งทหารได้

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar