fredag 7 oktober 2016

ปฏิวัติ ประเทศไทย No156 กับ อ.สุรชัย แซ่ด่าน ประจำวันที่ 7 ต.ค.59


ตอน:เสนอแง่มุมวิเคราะห์วิจารณ์ กรณี 6 ตุลาคม 2519

คลิกฟัง-ปฏิวัติประเทศไทย#156 อ.สุรชัย 7/10/59

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar