lördag 2 januari 2016

ของจริง-ของปลอม? Long Live the King...

ThaiE - News
ทรงพระเจริญ : ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2557 ที่บางท่านนำมาเปลี่ยนเป็นปี 2559 - ของจริงปี 2559 อยู่นี่


ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2557


Long Live the King.
ทรงพระเจริญ
ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2557
http://bit.ly/1IIq5NN
ที่บางท่านนำมาเปลี่ยนเป็นปี 2559 http://bit.ly/1mnT7IC
ของจริงปี 2559 อยู่นี่ http://bit.ly/1UjPbmE

Sopon Pornchokchai

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2557 และ ส.ค.ส พระราชทาน ปี 2557

https://www.youtube.com/watch?v=kHvTxjIbO4o

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2557 และ ส.ค.ส พระราชทาน ปี 2557

ที่บางท่านนำมาเปลี่ยนเป็นปี 2559

ในหลวงทรง..อวยพรปีใหม่ 2559-2016https://www.youtube.com/watch?v=EZtg1301Vno

ในหลวงทรง..อวยพรปีใหม่ 2559-2016

ooo

ของจริงปี 2559 อยู่นี่ 
เรื่องเล่าเช้านี้ ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. - พรปีใหม่ 2559 แก่ปวงชนชาวไทย (1ม.ค.59)

https://www.youtube.com/watch?v=tbCdqmqW0yI

เรื่องเล่าเช้านี้ ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. - พรปีใหม่ 2559 แก่ปวงชนชาวไทย (1ม.ค.59)
เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร

Published on Dec 31, 2015
วานนี้ (31 ธันวาคม) เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไท­ยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ความว่า
"ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่าน­ทุกๆคน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาคว­ามสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถน­าอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมกายให้พร้อม อย่าประมาท
ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาแ­ละสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข้งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่า­งๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำเร็จได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน"
อ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ที่
http://morning-news.bectero.com/royal...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar