fredag 8 januari 2016

ให้ช่วยประกันราคายาง?ยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด?ชาวสวนยางกับข้อเสนอให้"รัฐบาลคสช."อุ้มราคายางอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ท้าทายรัฐบาล"คสช"? หวังว่า"คสช."จัดการได้ไม่ปล่อยให้ลุกลามจนบ้านเมืองวุ่นวายเหมือนในอดีต..."ความจริง"ราคายางขึ้นลงอยู่กับความต้องการและกลไกของตลาดโลก ปัจจุบันมีหลายประเทศในเอเชียที่ผลิตยางได้และส่งออกยางพาราไม่ใช่มีแต่ยางพาราของภาคใต้....ยุคประเทศเต็มไปด้วยปัญหารวมทั้งเศรษฐกิจตกต่ำไม่เฉพาะแค่ชาวสวนยางภาคใต้แต่รวมถึงคนไทยทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนถ้วนหน้าตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน จงมีสติเปิดใจให้กว้างปรับตัวปรับใจปรับแนวคิดร่วมมือกันหาทางแก้ไขฝ่าฟันวิกฤติอันเลวร้ายครั้งนี้ไปด้วยกัน "เพราะปัญหาเกิดจากคนในสังคมไทยเป็นผู้ร่วมกันสร้างขึ้นมาดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาหาทางออกร่วมกัน"

prachachat


เมื่อวันที่ 7 ม.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ว่า ตนได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคายาง…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar