onsdag 13 juli 2016

"คำสั่งด่วน" ข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาล คณะคสชม.44

ด่วน! บิ๊กตู่ ใช้ม.44 สั่งงดเว้นสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมด(หมายเหตุ-..คำสั่งบังคับใช้ ม.44  ของ นายกฯหัวหน้าคสช..  เพื่อแก้ปัญหาประเทศ .....
บอกเตือนอะไร? สถานกาณ์บ้านเมือง"ใส่เกียร์ว่าง" ไร้รัฐธรรมนูญปกครองประเทศ   สังคมวุ่นวายไม่สงบเต็มไปด้วยปัญหารุมเร้าทุกด้าน ...นับเป็นช่วงอันตรายของสังคมไทยที่ไม่มีอะไรแน่นอนบนความไม่แน่นอน
ทุกฝ่ายควรตั้งสติ  ใช้ปัญญา  อย่าใช้อารมณ์อคติตัวกูของกูอยู่เหนือเหตุผล   
ทางออกของประเทศมีทางเดียวเท่านั้นต้องปล่อยให้สังคมเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลาของยุคสมัย  อย่าได้คิดขัดขวางเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา   ไม่มีใครชนะได้อำนาจจะมีแต่การสูญเสียของทุกฝ่าย  เพราะประชาชนไม่ยอมรับและสนับสนุน  
สังคมโลกวันนี้มีการแข่งขันสูงมาก  ประเทศไทยยุคใหม่ควรเปิดโอกาสให้คนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถก้าวทันโลกได้เข้าไปทำงานขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวทุกด้านทัดเทียมนานาอารยะประเทศ
อย่าลืม "ยุคไฮเทคโนโลยี่" ทำให้คนในสังคมทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ตื่นตัวเข้าใจปัญหาก้าวทันสถานการณ์บ้านเมืองเกินกว่าที่จะให้ใครมาบังคับให้กลับเข้าไปอยู่ใน"กะลาครอบ"เหมือนเดิมอีกต่อไป    ทางเลือกมีถ้าสังคมปกครองด้วยกฎหมายยุติธรรมสังคมสงบสุข   ทุกชนชั้นในสังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติไม่มีปัญหา  ด้วยความปรารถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar