onsdag 13 juli 2016

.ช่วงเปลียนผ่านปลายรัชกาล "นี่ก็ปัญหา..นั่นก็ปัญหา" สารพัดปัญหาภายใต้การปกครองที่เรียกว่า "ระบอบประชาธิปไตย?อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ปัญหาทั้งเก่าที่ปกปิดมานานและใหม่ที่กำลังเกิด...ได้ถูกขุดคุ้ยนำมาเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้


วัน ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เมื่อเวลา 10.30 น. นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์ นิติกร ส.ป.ก.กาญจนบุรี…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar