fredag 1 juli 2016

ประชาธิปไตยไม่ได้หล่นมาจากฟ้า..".อยากได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์.". ประชาชนต้องสร้างเอาเอง.. เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องลงมือลงแรงช่วยกันร่วมต่อสู้เรียกร้อง ไม่ใช่นั่งรอประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเองหรือมีใครยกให้ฟรีๆ อย่าลืมความจริงว่าประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการราชาธิปไตยมาอย่างยาวนานพวกเขาคงไม่ยอมยกให้ง่ายๆอย่างแน่นอน...


โดย  แสงตะวัน
 
ประชาธิปไตยไม่ได้หล่นมาจากฟ้า..".อยากได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์.". ประชาชนต้องสร้างเอาเอง.. เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องลงมือลงแรงช่วยกันร่วมต่อสู้เรียกร้อง ไม่ใช่นั่งรอประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเองหรือมีใครยกให้ฟรีๆ อย่าลืมความจริงว่าประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบเผด็จการราชาธิปไตยมาอย่างยาวนานพวกเขาคงไม่ยอมยกให้ง่ายๆอย่างแน่นอน...

ความคิดและความหวังของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศฝากไว้กับใคร.?

ในยุคปัจจุบัน ชึ่งเป็นยุคไฮเทคโนโลยี่ ยุคโลกไร้พรหมแดน การต่อสู้เรียกร้องของประเทศต่างๆชึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันนี้ เกี่ยวกับปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไม่มีสูตรสำเร็จกำหนดตายตัวที่จะนำมาเป็นแม่แบบเพื่อใช้แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ เพราะปัญหาความต้องการของแต่ละประเทศแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังไม่มีทฤษฎีหรือตำราพิชัยสงครามแบบไหนให้นำมาใช้เป็นแนวทางชี้นำได้ ก่อนอื่นพวกเราต้องมาทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าพ่อค้านักธุรกิจนายทุนก็คือนายทุนที่ลงทุนค้าขายเพื่อให้ได้กำไร ต่างกับผู้นำนักปฏิวัติที่ทำงานเพื่ออุดมการณ์เพื่อสร้างสังคมส่วนรวมและต่อสู้เรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็น

ประชาธิปไตยที่แท้จริง ดังนั้นความคิดแบบพ่อค้ากับนักปฎิวัติสองสิ่งนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอยู่ในตัวคนเดียวกัน....
เริ่มแรกทักษิณเข้ามาบริหารประเทศโดยผ่านการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งระบอบการปกครองโดยแท้จริงยังคงเป็นระบอบราชาธิปไตยอยู่ไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยตามที่พวกนักวิชาการต่างๆเข้าใจและโฆษณาหลอกลวงประชาชน เมื่อทักษิณเข้ามาเป็นนายกก็บริหารประเทศอยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตย แต่รัฐบาลทักษิณมีหลักนโยบายที่สามารถเห็นผลงานจับต้องได้และทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารของรัฐบาลทักษิน ซึ่งถ้าปล่อยให้ประเทศชาติได้มีโอกาศพัฒนาต่อไปภายใต้รัฐบาลของทักษิณประเทศชาติก็จะดำเนินก้าวหน้าและการวิวัฒนาการทางประชาธิปไตยก็จะก้าวหน้าต่อไป แต่ระบอบราชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อระบอบประชาธิปไตยมาตลอดเวลา ซึ่งนายกทักษิณเองเขาไม่ได้มีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างระบอบราชาธิปไตยนั้นลง

แต่พวกอำมาตย์เห็นว่าถ้าปล่อยให้ทักษิณบริหารประเทศต่อไปจะเป็นอันตรายแก่พวกเขา เมื่อทักษิณถูกพวกอำมาตย์โค่นล้มลงในวันที่ 19 ก.ย. 2549 โดยทักษิณเองก็ยังจะพยายามประณีประนอมกับพวกอำมาตย์มาตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้ ทักษิณก็ยังไม่ยอมที่จะคิดเปลี่ยนแปลงระบอบราชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตย ประชาชนส่วนมากของประเทศคิดเอาเองว่าทักษิณจะเป็นผู้ที่จะนำประเทศชาติและประชาชนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
ซึ่งเเป็นความคิดและความหวังของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของทักษิณคือต้องการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือเพื่อจะดำเนินไปสู่การรักษาอำนาจและธุระกิจของกลุ่มทุนของพวกเขา ฉะนั้นประชาชนจะมาเรียกร้องให้ทักษิณเปลี่ยนแนวคิดจากนายทุนมาเป็นผู้นำของการปฎิวัตินั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

สำหรับทักษิณนั้นเป็นนายทุนผู้นำของการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน ฉะนั้นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จึงเป็นหน้าที่ของ "ประชาชนไทยทุกคน " ต้องร่วมมือช่วยกันต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย ไม่ใช่ฝากความหวังให้ทักษิณเป็นผู้ชี้นำคนเดียว.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar