onsdag 13 juli 2016

คดีแจ้งความเท็จธรรมดา...แต่ไม่ธรรมดา.... นับเป็นคดีระดับชาติที่เปิดเผยให้เห็นถึงความเน่าเฟะของสังคมไทยที่เต็มไปด้วยพวกมิจฉาชีพเครือข่ายขบวนการเหลือบไรที่แฝงตัวอยู่ในทุกวงการทุกสาขาอาชีพจากบนถึงล่าง ที่ใช้อิทธิพลอำนาจหน้าที่บังหน้าแอบอ้างทำมาหากินนอกกฎหมายร่วมกับแก็งค์มิจฉาชีพ นับเป็นภัยอันตรายร้ายแรงต่อสังคมส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศชาติ...ที่ต้องกวาดล้างให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย...

อธิบดีคุกเผยส่ง"หญิงไก่"นอนคุกต่อ ตรวจปกติ- เจ้าตัว "ลมจับ"หลังถูกส่งกลับรจ.

อธิบดี คุก”เผยหมอตรวจ”หญิงไก่”แล้วไม่เป็นไร ส่งนอนคุกต่อ – เจ้าตัว “ลมจับ” ทันที หลังรู้ถูกส่งกลับรจ. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีกรมราชทัณฑ์…

(หมายเหตุ- ภัยสังคมเครือข่ายแก็งค์ขบวนการมิจฉาชีพมิจฉาชีพนอกกฎหมาย  ทุกรูปแบบยังเหลืออีกมากมายในหลายองค์กรที่เป็นภัยร้ายอันตายต่อสังคมไทยที่กฎหมายไม่สามารถเอื้อมถึงเอาผิดนำมาลงโทษได้ตามกฎหมาย...เพราะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอำนาจทั้งในและนอกระบบนั่นเอง  โดยเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปะละเลยไม่กล้าแตะต้องผู้แอบอ้างอำนาจเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเหนือรัฐมาใช้นั่นเอง..
 สรุปแล้วปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดเกิดจาก"ระบบ" ที่มาจากการปกครองภายใต้"ระบอบอำมาตย์เผด็จการทรราชราชาธิปไตย"ที่เอื้อประโยชน์ให้พวกเหลือบไรภัยสังคมขบวนการแก็งค์มิจฉาชีพทำมาหากินเป็นขบวนการ"ส่งส่วย"แบ่งปันกันกินมานานจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต   
ตราบใดที่ประเทศไทยและประชาชนไทยไทยยังถูกปกครองอยู่ภายใต้"ระบอบภูมิพลและเครือข่าย
ดังนั้นประชาชนไทยต้องตื่นตัวติดตามข่าวสารก้าวทันสถานการณ์บ้านเมือง    ที่เต็มไปด้วยปัญหาวุ่นวายภัยอันตรายรอบด้าน. เพราะสาเหตุอะไร?  ด้วยคนในสังคมต้องเปิดใจให้กว้าง ปรับเปลี่ยนแนวคิด
มองสำรวจดูตัวเองก่อนคิดทบทวนพิจารณาไตร่ตรองดู   แล้วย้อนมองดูสภาพสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำของหลากหลายชนชั้นในสังคมไทยรอบๆตัว   
แล้วถามตัวเองว่าได้ทำตัวเป็นปัญหาเอารัดเอาเปรียบสังคมส่วนรวมหรือไม่?
ถ้าคนทุกชนชั้นในสังคมต่างคนต่างอยู่ไม่รับรู้ไม่สนใจไม่เข้าใจว่าปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดในสังคมไทยที่ไม่มีวันหมดสิ้นนั้น.......มาจากระบอบการปกครองที่ใช้ประเทศล้มเหลวนั่นเอง   ปัญหาเกิดจากระบอบต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่"ระบอบการปกครอง"การปกครองเท่านั้น  อย่ามัวไปโทษนั่นโทษนี่...
ปัญหาประเทศไทยวันนี้มาไกลเกินกว่า..ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่ง จะสามารถแก้ไขได้  นอกจากปล่อยให้ประชาชนทั้งประเทศทุกคน  ทุกชนชั้น  ทุกสาขาอาชีพ ทุกหมู่เหล่าเท่านั้นร่วมมือกันแก้ไขปัญหา   โดยทุกคนต้องเปิดใจยอมรับความจริงว่าทุกปัญหามาจากระบอบการปกครองต้องแก้ที่ระบอบการปกครอง   
ประเทศไทยต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ด้วย "รัฐธรรมนูญ...ที่มาจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนไทย "  มาบังคับใช้กับคนในสังคมร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับของคน ทุกชนชั้น ทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพเท่านั้น ประเทศไทยจึงจะก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้......
.ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar