lördag 15 oktober 2016

Somsak Jeamteerasakul...ยกตัวบท(text)มาให้ดูกันจะๆว่าคุณวิษณุพยายามยก "ปวศ"มาอำให้คนเข้าใจว่าตอนนี้พระบรมเป็นกษัตริย์หรือวันนี้ไทยมีกษัตริย์


Somsak Jeamteerasakul

ยกตัวบท(text)มาให้ดูกันจะๆว่าคุณวิษณุพยายามยก "ปวศ"มาอำให้คนเข้าใจว่าตอนนี้พระบรมเป็นกษัตริย์หรือวันนี้ไทยมีกษัตริย์

ต่อเนื่องจากกระทู้ที่แล้ว ซึ่งที่นั่นผมเขียนแบบสรุปประเด็น กระทู้นี้จะยกตัวบท (text) คำสัมภาษณ์ของวิษณุมาให้ดูจะๆ ว่าวิษณุพยายาม "อำ" ด้วยการยก "ประวัติศาสตร์" มาพูดให้คนเข้าใจว่าตอนนี้เรามีกษัตริย์ใหม่แล้ว ตั้งแต่ 13 ตุลาคม แต่ขณะเดียวกัน ก็ยอมรับว่าพระบรมฯยังไม่ใช่กษัตริย์
(คือพูดมั่วขัดแย้งกันเองขนาดไหน แต่คนไม่รู้ประวัติศาสตร์หรือไม่รู้กฎหมายก็เคลิ้มได้)
..........
"กรณีของรัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง ท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพระปรมาภิไธยในทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จในวันที่รัชกาลที่ 8 สวรรคต พอสามทุ่มท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ และวันนั้นก็นับเป็นวันที่ 1 ปีที่ 1 ของรัชกาล..."
"เราบอกว่า ทรงครองราชย์ 70 ปี เราไม่เคยนับจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 แต่เรานับจากวันที่ 1 ปีที่ 1 ซึ่งก็คือ 9 มิถุนายน 2489 เพราะฉะนั้น ในกรณีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ก็จะเกิดตามหลักเดียวกัน"
"..ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม ตามราชประเพณีระบุไว้แล้วว่าจะต้องมีผู้สืบสันตติวงศ์และให้ถือเป็นวันเริ่มต้นรัชสมัยของรัชกาลที่ 10 ซึ่งก็คือสมเด็จพระบรมโอรสธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร"
...........
นี่คือพยายามจะ "อำ" ให้คนเข้าใจว่า พระบรมฯก็เป็นกษัตริย์แล้วแบบเดียวกับพระบิดา คือเริ่มนับจากวันที่กษัตริย์องค์ก่อนสวรรคต (กรณีพระบิดาคือ 9 มิถุนายน 2489)
คือถ้า "ตามหลักเดียวกัน" จริงนะ ในเมื่อในหลวงภูมิพล ถือว่า "พอสามทุ่ม [วันที่ 9 มิถุนายน 2489] ท่านก็เป็นกษัตริย์" กรณีพระบรม ก็ต้องถือว่า บ่ายสาม วันที่ 13 ตุลาคม 2559 "ท่านก็เป็นกษัตริย์" คือต้องถือว่าพระบรมฯเป็นกษัตริย์มาแล้ว 2 วัน
แต่วิษณุก็พูดออกมาเอง ยืนยันโดยปริยายถึงสถานะของพระบรมในขณะนี้ (2 วันหลังจากที่อ้างเรื่องมาให้คนเข้าใจว่าเป็นกษัตริย์แบบพระบิดาแล้ว) ยังเป็นเพียงรัชทายาท ไมใช่กษัตริย์
และเรื่องนี้สำคัญมากด้วย
"รัชทายาทไม่สามารถลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ เพราะพระรัชทายาทเป็นที่ 2 รองจากพระเจ้าอยู่หัว และไม่มีอำนาจใดๆ ยกเว้นในส่วนพระราชพิธีอย่างที่เห็นในพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงบัญชาการในส่วนนี้ และทรงเอาพระทัยใส่อย่างมาก"
เห็นไหมครับ นี่คือยืนยันว่าพระบรมยังไม่ใช่กษัตริย์ "ไม่มีอำนาจใดๆ" รวมถึงการลงนามในเอกสารสำคัญทีสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญ
ในทางกลับกัน กรณีเปรมซึ่งเป็นผู้สำเร็จ
"ขณะนี้ให้ถือว่าพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามที่เคยปฎิบัติมาในอดีตที่ยังไม่มีการตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ #โดยสามารถลงนามในกฎหมายที่สำคัญ #รัฐธรรมนูญ...."
และขอให้เปรียบเทียบที่เพิ่งยกมาว่า พระบรมฯ ยัง "ไม่มีอำนาจใดๆ" ลงนามในรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นกษัตริย์ กับคำพูดของวิษณุเองข้างบนที่กล่าวถึงในหลวงภูมิพล
"กรณีของรัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง ท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #ลงพระปรมาภิไธยในทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จในวันที่รัชกาลที่8สวรรคต"
..............
อย่างทีผมพยายามพูดตั้งแต่คืนวันสวรรคตวานซืน
วินาทีนี้ พระบรมฯไม่ใช่กษัตริย์
วินาทีนี้ ประเทศไทยไม่มีกษัตริย์
และ คุณเปรม เป็น "ประมุขประเทศไทย" ครับ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar